Pres-Nelson-2.JPG
Pressemelding

Siste-dagers-helliges generalkonferanse fokuserer på hjemme-sentrerte kristne prinsipper

For mer enn 16 millioner siste-dagers-hellige over hele verden var generalkonferansen (6.–7. oktober i Salt Lake City, USA) en tid for å fornye sin forpliktelse til Kristi læresetninger – understreket i taler av president Russell M Nelson, øverste leder av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og andre talere.  Kirkens medlemmer i Europa så på konferansens møter hjemme via Internett og i møtehus.

President Nelson understreket hvor viktig det er å bruke Kirkens riktige navn og følge Kristus-like prinsipper.  Da han talte på møtet søndag formiddag sa han: “I dag er Herrens kirke forkledd som ‘Mormonkirken’ for mange i verden.  Men vi som medlemmer av Herrens kirke, vet hvem som står ved roret: Jesus Kristus selv.”

“Hvis vi vil gjøre vårt beste for å gjenopprette det riktige navnet på Herrens kirke, vil han hvis kirke dette er, utøse sin kraft og sine velsignelser over de siste-dagers-hellige i større grad enn vi noensinne har sett,” sa president Nelson. “Vi vil ha Guds kunnskap og kraft til å hjelpe oss å bringe velsignelsene ved Jesu Kristi gjengitte evangelium til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk, og forberede verden for Herrens annet komme.”

I lys av president Nelsons rettledning endrer det Kirke-sponsede og verdenskjente Mormon Tabernacle Choir sitt navn til ‘The Tabernacle Choir at Temple Square’.  Korets president Ron Jarrett sa: “Vi har alltid vært et fremtidsrettet folk, og vi fokuserer på det som ikke endrer seg: Musikk i verdensklassen, inspirerende arrangementer og programmer, og vår ukentlige sending av ‘Music and the Spoken Word [Musikk og det talte ord], som er fortsettelsen av en tradisjon som begynte for 90 år siden.”

Kirken bekjentgjorde også en ny fordeling mellom undervisning i evangeliet i hjemmet og i kirken, herunder en endring av søndagens møteplan i siste-dagers-helliges møtehus med gudsdyrkelse og klasser over en to-timers periode.  Dette er en del av en innsats for å styrke familier og enkeltpersoner gjennom en hjemme-sentrert og Kirke-støttet plan for å lære læren, styrke tro og oppfordre til større personlig gudsdyrkelse.

Tolv nye templer ble bekjentgjort – de vil bli oppført i Mendoza, Argentina; Salvador, Brasil; Yuba City, California, USA; Phnom Penh, Kambodsja; Praia, Kapp Verde; Yigo, Guam; Puebla, Mexico; Auckland, New Zealand; Lagos, Nigeria; Davao, Filippinene; San Juan, Puerto Rico; og Washington County, Utah, USA.  Siste-dagers-hellige anser templer for å være ‘Herrens hus’, de helligste steder på jorden.  De er ganske annerledes enn de tusenvis av vanlige møtehus som brukes over hele verden til gudstjeneste på søndager.

I det verdensomspennende fellesmøtet for kvinner, ba søster Joy D Jones, generalpresident for Kirkens barneorganisasjon (Primær), innstendig kvinner om å fokusere mer seriøst på “hvorfor” i all den tjeneste de yter for familie, venner, samfunnet og Kirken.  Hun sa, “Når vi fokuserer på alt som Gud har gjort for oss, strømmer vår tjeneste fra et takknemlig hjerte. Når vi blir mindre bekymret for om vår tjeneste foredler oss, innser vi isteden at fokuset i vår tjeneste vil være å sette Gud først.”  Hun tilføyde: “Vi kan gjøre hver oppgave på listen vår til en måte å lovprise Ham på … Når det å tjene Gud blir vår viktigste prioritet i livet, mister vi oss selv, og på samme måte finner vi oss selv.”

I sine avslutningsord oppfordret president Russell M. Nelson Kirkens medlemmer til å “nyte Herrens ord og anvende hans læresetninger i [sitt] personlige liv.” Han sa: “Jeg forsikrer dere om at åpenbaring fortsetter i Kirken og vil fortsette … Jeg velsigner dere med økt tro på Ham og hans hellige verk, med tro og tålmodighet til å utholde deres personlige utfordringer i livet.”

Siste-dagers-hellige misjonærer kom første gang til Europa i 1837.  Det er nå over en halv million medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i mer enn 40 land på det europeiske kontinentet.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.