Pressemelding

Siste dagers hellige ledere viser til personlig fred midt i global uro

Nye templer bekjentgjort under et verdensomspennende arrangement – herunder Barcelona i Spania og Birmingham i Storbritannia

Verdensomspennende ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige understreket veien til personlig fred gjennom Jesus Kristus til tross for ødeleggelsene som følger av krig og konflikt, under trossamfunnets halvårlige generalkonferanse (lørdag 2. og søndag 3. april 2022).

GC-summary-01.JPG
GC-summary-01.JPG
President Russell M. Nelson og hans hustru søster Wendy Nelson. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kirkens president Russell M. Nelson omtalte væpnet konflikt som “en grusom krenkelse av alt Herren Jesus Kristus underviste om og står for”, og ba tilhørerne “om å gjøre alt du kan for å få slutt på personlige konflikter som for tiden raser i ditt hjerte og i ditt liv”.

GC-summary-02.jpg
GC-summary-02.jpg
Konferansesenteret i Salt Lake City, Utah i USA 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

President Nelson påpekte det kritiske behovet for “positivt åndelig momentum” som vil “holde oss gående fremover midt i den frykt og usikkerhet som skapes av pandemier, tsunamier, vulkanutbrudd og væpnede fiendtligheter”.

GC-summary-03.JPG
GC-summary-03.JPG
Siste dagers hellige kvinner og unge kvinner kommer til kvinnenes møte under generalkonferansen. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Søster Susan H. Porter, nylig kalt som president for Primærs (barnas) organisasjon, sa: “Selv om du kanskje føler deg alene når livets stormer raser, kan du skinne som et lys i misforståelsens, forvirringens og vantroens mørke.”

GC-summary-04.JPG
GC-summary-04.JPG
Søster Susan H. Porter, Primærs president (barnas organisasjon). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Ditt lys av tro på Kristus kan være stabilt og sikkert, og lede menneskene rundt deg til sikkerhet og fred … hjerter kan forandres og liv velsignes når vi tilbyr en klype salt, en skje med surdeig og en stråle av lys,” tilføyde hun, da hun talte på kvinnenes møte under konferansen.

Eldste Patrick Kearon i De syttis presidentskap trøstet de som har lidd av overgrep eller andre tragedier i sitt liv. “Vår barmhjertige Frelser, som seiret over mørke og fordervelse, har makt til å rette opp alle feil,” sa han. “Jesus har overvunnet overgrepene i denne verden for å gi deg kraft til ikke bare å overleve, men til en dag, gjennom ham overvinne og til og med seire.”

GC-summary-05.jpeg
GC-summary-05.jpeg
Eldste Patrick Kearon i De syttis presidentskap. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Eldste  Neil L. Andersen  i De tolv apostlers quorum etterlyste flere fredsstiftere i verden. “Ved skjoldet som vår tro på Jesus Kristus utgjør blir vi fredsstiftere, og vi overvinner – noe som betyr å berolige, avkjøle eller slukke, alle motstanderens brennende piler,” erklærte han. Å være en fredsstifter er ikke det samme som å være passiv. I stedet forklarte eldste Andersen at fredsstiftere “er overbevisende på Frelserens måte”.

GC-summary-06.JPG
GC-summary-06.JPG
Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Arrangementet fra Konferansesenteret  i Salt Lake City, Utah i USA, var åpent for publikum for første gang siden covid-pandemien startet, men med en redusert kapasitet på 10 000 tilstedeværende.

Kall av 12 nye ledere ble bekjentgjort på generalkonferansen i april 2022. Disse kallene består av seks generalautoritet-syttier og nye generalpresidentskaper for Hjelpeforeningen (kvinneorganisasjon) og Primær. De nye lederne i Hjelpeforeningen og Primær vil begynne sin tjeneste 1. august. Under generalkonferansens lederskapsmøte den 31. mars ble 45 nye områdesyttier fra 23 land bekjentgjort, herunder seks fra området Europa. Områdesyttier får i oppdrag å virke på bestemte steder.

På slutten av den to dager lange konferansen bekjentgjorde president Russell M. Nelson planer om å bygge 17 nye templer over hele verden, herunder to i Europa. Den hellige bygningen i Barcelona vil bli Spanias andre tempel, i tillegg til  Madrid Spania tempel. Et tempel i Birmingham vil bli det tredje i Storbritannia. London England tempel ble innviet i 1958, og Preston England tempel  ble åpnet i 1998. England huser Kirkens eldste vedvarende forsamling.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.