Pressemelding

Siste dagers hellige bekjentgjør endringer i lederskapet i Europa

Fra og med 1. august 2021 vil eldste Massimo De Feo ta fatt på sin tjeneste som ny president for området Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Inntil da vil han fortsette sitt oppdrag som førsterådgiver. Den 60 år gamle italieneren pensjonerte seg fra en karrière i statsforvaltning da han begynte sin heltidstjeneste som generalautoritet i 2016.

Nåværende annenrådgiver eldste Erich W. Kopischke, tidligere pedagog og leder fra Tyskland, vil virke som førsterådgiver. Argentinsk-fødte tidligere jusprofessor eldste Rubén V. Alliaud vil slutte seg til lederskapet som annenrådgiver. Nåværende president eldste Gary B. Sabin vil ta imot et nytt oppdrag.

Bekjentgjørelsen ble gjort av Kirkens første presidentskap onsdag 21. april 2021. Den nye områdepresidenten og hans to rådgivere vil få støtte fra en rekke områdesyttier og områdeveiledere for organisasjoner som virker på frivillig basis.

Administrasjonen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tilrettelegges etter geografiske områder. Området Europa med hovedkvarter i Frankfurt am Main strekker seg så langt nord som de nordiske landene og så langt syd som Spania og Kapp Verde.

EuropeAreaPresidency2021
EuropeAreaPresidency2021
Det nye områdepresidentskapet i Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, gjeldende fra 1. aug. 2021. Fra venstre til høyre: Eldste Erich W. Kopischke, førsterådgiver; eldste Massimo De Feo, president og eldste Rubén V. Alliaud, annenrådgiver.© 2021 por Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.
Download Photo

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.