Nyhetsartikkel

Mormonkirken lanserer nettsted om seksuell tiltrekning av samme kjønn


(For nyhetsmedia: Last ned denne videoen uten grafikk for navne-indikatorer)

Kirkens nye nettside har en rekke videoer fra folk som deler ekte opplevelser fra sine egne perspektiver på et sensitivt og til tider emosjonelt ladet tema.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers Quorum sier at den nye nettsiden er viktig fordi den innbyr til ytterligere forståelse. Eldste Oaks sier videre at fordi vi ikke forstår alt om dette emnet, er det lurt å holde seg til Guds åpenbarte ord som finnes i Skriftene.

"Det vi vet er at Kirkens lære - om at seksuell aktivitet bare bør skje mellom en mann og en kvinne som er gift - ikke er endret og er ikke i endring. Men hva som er i endring og hva som må endres, er å hjelpe våre egne medlemmer og familier til å forstå hvordan vi skal omhandle spørsmålene knyttet til seksuell tiltrekning til samme kjønn."

En av kirkens andre apostler eldste Quentin L. Cook understreker at Siste Dagers Hellige, som vier sitt liv til å følge Jesus Kristi lære, bør være et eksempel for verden og uttrykke kjærlighet og håp for de med tiltrekning til samme kjønn.

"Som en kirke, bør ingen være mer kjærlig og medfølende," sier eldste Cook og legger til. "La oss være i forkant når det gjelder å uttrykke kjærlighet, medfølelse og det å rekke ut en hånd. La oss ha familier som ikke utelukke eller er respektløse overfor de som velger en annen livsstil som et resultat av deres følelser om sitt eget kjønn."

Nettstedet er en samling av samtaler med Kirkens ledere, medlemmer av Kirken som er tiltrukket av personer av samme kjønn, og familiemedlemmer og venner av dem som opplever seksuell tiltrekning til samme kjønn. Nettstedets forskjellige seksjoner diskutere viktige temaer som vårt felles ståsted som mennesker, våre familieforhold, vår identitet og potensiale som Guds barn, hvordan medlemmer av samfunnet behandler hverandre, og hva det betyr å være Kristi disipler. Nettstedet forsøker ikke å løse alle problemer som er knyttet til spørsmålene omkring seksuell tiltrekning til samme kjønn, men førsøker å fremme forståelsen for disse oppriktige og sensitive uttryksmåtene og de menneskelige fasetter som gjennomleves i en ellers følsom sak. Medfølelse kommer gjennom forståelse.

En av deltakerne på nettstedet forklarer hvorfor det er viktig å ta en diskusjon rundt dette emnet:

"Dette er en dialog som jeg lidenskapelig føler for å ta - en diskusjon som jeg tror vi ikke er vant til å ha i Kirken. Det er en dialog som må komme fra et sted hvor forståelse og empati råder i motsetning til frykt og misforståelser."  Apostel D. Todd Christoffersen sier videre: "Jeg håper vi vil gi oss tid og har tålmodighet til å lytte og forstå og ikke insistere på at alt skal løses innenfor en viss tidsramme."

I tilknytning til tidspunktet for kunngjøringen og lanseringen, sa Kirkens talsmann Michael Purdy, "Altfor ofte blir disse typer store og viktige sakene behandlet i form av små bruddstykker og ofte av personer som ikke har et fullstendig bilde av hva kirken gjør. Dette nye nettstedet ble produsert over en tidsperiode på to år og forsøker å sette hele saken i en sammenheng. Oppmerksomheten Kirken har fått i løpet høstens presidentvalg i USA fremhevet områder innenfor Kirkens tro og praksis som er dårlig forstått av allmennheten. Vi tror mer kontekst vil hjelpe folk å forstå kirkens posisjon innen en rekke spørsmål. Fremover vil vi publisere mer kildemateriale som vil belyse andre emner."

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.