Pressemelding

Russell M. Nelson, kirkens nye president

   
             

Russell M. Nelson er den nye presidenten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Bekjentgjørelsen ble gjort i dag, (16 januar 2018) i Salt Lake City, Utah, USA. President Nelson, 93, etterfølger president Thomas S. Monson som døde 2. januar 2018. Som Kirkens president er han leder for en verdensomspennende tro med mer enn 16 millioner medlemmer.

Han har kalt (President Dallin H. Oaks, 85 år) som førsterådgiver og (President  Henry B. Eyring, 84 år) som annenrådgiver til å tjene sammen med seg i Det første presidentskap, Kirkens øverste styringsorgan.

Eldste Russell M. Nelson ble kalt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 7. april 1984.

Dr. Nelson er en internasjonalt anerkjent kirurg og forsker. Han tok sin bachelor- og doktorgrad ved University of Utah (1945, 47). Han er æresmedlem i studentforeningene Phi Beta Kappa og Alpha Omega Alpha. Han utførte sin kirurgiske turnustjeneste ved Massachusetts General Hospital i 

Boston og ved University of Minnesota, hvor han mottok sin doktorgrad i 1954. Han mottok dessuten en æresdoktorgrad i realfag fra Brigham Young University i 1970, en æresdoktorgrad i medisinsk vitenskap fra Utah State University i 1989 og en æresdoktorgrad i humaniora fra Snow College i 1994.

I sin yrkeskarriere har han blant annet vært kirurgisk forsker, leder for thoraxkirurgi ved University of Utah og formann for avdeling for thoraxkirurgi ved Kirkens sykehus i Salt Lake City.

Eldste Nelson har skrevet en rekke publikasjoner og kapitler i medisinske lærebøker, og har forelest over hele USA og i mange andre land før han ble kalt som generalautoritet. Han har fått en rekke priser og hedersbevisninger, blant annet Studentprisen fra University of Utah, Heart of Gold-prisen fra Den amerikanske hjerteforening, hederlig omtale for internasjonal tjeneste fra Den amerikanske hjerteforening og Golden Plate-prisen fra Det amerikanske akademi for fremragende prestasjoner. Han har fått æresprofessorater fra tre universiteter i Kina.

Dr. Nelson har vært president for Society for Vascular Surgery, styreleder for American Board of Thoracic Surgery, formann for Council on Cardiovascular Surgery for Den amerikanske hjerteforening og president for Utah State Medical Association.

Han står oppført i bokverkene Hvem er hvem i verden, Hvem er hvem i Amerika og Hvem er hvem innen religion.

Eldste Nelson har hatt en rekke ansvarsfylte stillinger i Kirken. Han var stavspresident for Bonneville stav fra 1964 til juni 1971, da han ble kalt som Søndagsskolens generalpresident. Før han ble kalt til De tolv apostlers quorum, virket han som regionalrepresentant med ansvar for Kearns Utah-området. Han hadde tidligere virket som regionalrepresentant for Brigham Young University.

 

Eldste Nelson ble født 9. september 1924, sønn av Marion C. og Edna Anderson Nelson. Han og hans hustru, tidligere Dantzel White, har ti barn. Søster Nelson avgikk ved døden i februar 2005. I april 2006 giftet han seg med Wendy L. Watson.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.