Emne

Profeter

En som er utpekt av Gud til å være hans talsperson og til å være lærer, åpenbarer og vitne om evangeliets sannheter. Kirkens president er en profet, og det samme er apostlene.

Apostler og profeter i vår tid er et utpreget kjennetegn på Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Kirkens medlemmer ser på Kirkens øverste ledere – Joseph Smith, Brigham Young og Kirkens presidenter som fulgte – som Guds profeter på samme måte som de ser på Abraham, Moses, Jesaja og apostlene på Jesu Kristi tid. Thomas S. Monson er Kirkens president og profet i dag.

Medlemmene tror at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en gjenopprettelse av den kirke som opprinnelig ble etablert av Jesus Kristus da han levde på jorden. En del av denne gjenopprettelsen omfatter levende profeter og apostler.

Sammen med profeter i vår tid kommer fortsatt åpenbaring og mer hellig skrift. Joseph Smith er kanskje mest kjent for sin oversettelse av Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus og for å ha lagt grunnlaget for Kirken i det 19. århundre. Kirkens presidenter siden den gang har gjort sine egne karakteristiske bidrag.

Troen på profeter og apostler i Kirkens ledelse betyr ikke at medlemmene blindt følger sine ledere. Samtidig som Guds profet mottar åpenbaring og inspirasjon til å lede Kirken som helhet, kommer åpenbaring på alle nivåer, inkludert til lederne i forsamlinger og til de enkelte familier og medlemmer. Faktisk forventes det enkelte medlem å søke den slags guddommelig veiledning for å få hjelp i sitt eget liv, i sine ansvarsoppgaver i Kirken og til og med i timelige beskjeftigelser, herunder sitt yrke. Medlemmene forventes også ved hjelp av bønn å søke sitt eget “vitnesbyrd”, eller en overbevisning om prinsippene deres ledere lærer dem.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.