Grove-1200x675_ab.jpg
Pressemelding

Profeten introduserer en ny erklæring til verden: “Gjengivelsen av fylden av Jesu Kristi evangelium.”

Under møtet søndag formiddag under den 190. årlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, fremla president Russell M. Nelson en erklæring til ære for 200-års jubileet for Joseph Smiths første syn.

Med tittelen “Gjengivelsen av fylden av Jesu Kristi evangelium –  en jubileumserklæring til verden”, skisserer dette dokumentet kjernen i siste dagers helliges tro. Det innbefatter det uovertrufne ved Jesu Kristi frelse, det guddommelige ved Joseph Smiths åpenbaringer og Mormons bok, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges unike misjon og gjenopprettelsens vedvarende natur som begynte med Joseph Smiths første syn av Guddommen i 1820. Erklæringen innbyr folk overalt til selv å vite at Gud taler, og at denne gjengivelsen av sannheten finner sted for å hjelpe dem å forberede seg til Jesu Kristi annet komme.

Dette er den sjette erklæringen som Kirken har utgitt. De andre ble laget i 1841 (kun til de hellige), 1845, 1865, 1980 og 1995. Erklæringen i 1980 ligner mest på den president Nelson introduserte søndag. Les hele erklæringen på 12 språk. Flere språk vil snart bli tilgjengelig.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.