Emne

Primær

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige legger stor vekt på å undervise barn om Guds plan og hjelpe dem å følge Jesu Kristi eksempel. For å nå dette målet driver Kirken organisasjonen Primær for barn mellom 18 måneder og 12 år.

Primær har til hensikt å supplere den religionsundervisning som foreldrene gir. Barn møtes i løpet av Kirkens møter hver søndag for å snakke om Kirkens lære, delta i læringsaktiviteter og synge sanger. Barn i alle aldre har mulighet til å delta i disse møtene ved å holde bønn, lese i Skriftene og holde taler om emner i evangeliet. I Primær-tiden på søndag møtes også barn i små klasser for undervisning sammen med andre barn på samme alder. Disse leksjonene holdes av voksne medlemmer av menigheten som er bedt om å gi av sin tid til dette kallet.

Det finnes over en million Primær-barn i verden. Organisasjonen Primær administreres av et generalpresidentskap, som for tiden består av Rosemary M. Wixom, Jean A. Stevens og Cheryl A. Esplin.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.