Lederbiografi

President Thomas S. Monson

President Thomas S. Monson har tjenestegjort som den 16. president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige siden 3. februar 2008. Han døde 2. januar 2018 i sitt hjem i Salt Lake City, Utah. Han var omgitt av familien da han gikk bort. Han døde i en alder av 90 år av aldersrelaterte årsaker.

President Monson var president for Kirkens kanadiske misjon med hovedkvarter i Toronto, Ontario, fra 1959 til 1962. Før dette virket han i presidentskapet for Temple View stav i Salt Lake City, Utah, og som biskop i sjette og syvende menighet i samme stav.

President Monson ble født 21. august 1927, sønn av G. Spencer og Gladys Condie Monson. Han gikk på offentlige skoler i Salt Lake City, og ble uteksaminert fra University of Utah med laud i 1948, hvor han tok en grad i bedriftsledelse. Han tok så påbyggingsstudier samtidig som han var medlem av Bedriftsøkonomisk fakultet ved University of Utah. Han tok senere sin MBA-grad ved Brigham Young University. I april 1981 tildelte Brigham Young University president Monson en juridisk æresdoktorgrad. Han mottok en æresdoktorgrad i humanistiske fag ved Salt Lake Community College i juni 1996. I mai 2007 ble han utnevnt til æresdoktor i bedriftsledelse ved University of Utah. I mai 2009 mottok han en æresdoktorgrad i kommunikasjon fra Utah Valley University og en æresdoktorgrad i offentlig tjeneste fra Southern Utah University. I april 2010 mottok han en æresdoktorgrad i humanistiske fag fra Weber State University. I mai 2011 mottok han en æresdoktorgrad i humanistiske fag fra Dixie State College of Utah. Han er medlem av Alpha Kappa Psi, et æresbrorskap i bedriftsledelse.

President Monson tjenestegjorde i Sjøforsvaret på slutten av 2. verdenskrig. Han giftet seg med Frances Beverly Johnson i Salt Lake tempel 7. oktober 1948. De har tre barn, åtte barnebarn og syv oldebarn.

President Monson har hatt en lysende karriere innen forlags- og trykkerivirksomhet. Han begynte i Deseret News i 1948, hvor han ledet avisens reklameavdeling og selskapet Newspaper Agency Corporation. Senere ble han salgssjef for Deseret News Press, et av veststatenes største kommersielle trykkerier, og deretter administrerende direktør for samme bedrift, en stilling han fremdeles hadde da han ble kalt til De tolvs quorum i 1963. I mange år var han styreformann for Deseret News Publishing Co. President Monson har også ledet Printing Industry of Utah og vært styremedlem i Printing Industry of America.

På grunn av sin brede forretningsbakgrunn satt president Monson i mange år som styremedlem i en rekke fremtredende foretak. Han er for tiden styreformann i Kirkens skolestyre og tilsynsråd.

Siden 1969 har president Monson vært medlem av Boy Scouts of Americas landsstyre.

President Monson har vært medlem i organisasjonene Utah Association of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club og the Salt Lake Exchange Club.

I mange år var president Monson medlem av Utah State Board of Regents, det ledende organ for høyere utdannelse i delstaten Utah. Han var også funksjonær i studentforeningen ved University of Utah.

I desember 1981 ble president Monson utnevnt av president Ronald Reagan til presidentens arbeidsgruppe for initiativer i den private sektor. Han virket i denne stillingen til desember 1982, da arbeidsgruppens oppgaver var fullført.

President Monson fikk University of Utahs utmerkelse for tidligere studenter i 1966. Han har også mottatt Boy Scouts of Americas Sølvbever-pris (1971), deres prestisjetunge Sølvbøffel-pris (1978), den internasjonale speiderbevegelsens høyeste utmerkelse, Bronseulven (1993), og Silver Fox-prisen fra speiderbevegelsen i Canada (2011). I 1997 mottok han Minuteman-prisen fra Utahs nasjonalgarde, samt Brigham Young Universitys Exemplary Manhood-pris. I 1998 mottok han og søster Monson Continuum of Caring Humanitarian-prisen fra Sisters of Charity of St. Joseph Villa. I 2000 mottok han Joseph og Hyrum Smith-prisen for “Årets kommunikator” fra LDS Public Relations Society. I 2005 mottok han Legacy of Life-prisen av en forskningsstiftelse for hjerte- og lungesyke som er en del av Deseret Foundation. I 2007 mottok han Rotarys Worldwide Humanitarian-pris. Han har mottatt priser fra fire foreningshus ved BYU Management Society.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.