Pressemelding

President Nelsons fredsskapende liv inspirerer medlemmer i Europa

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden vil samles lørdag 30. september og søndag 1. oktober, for å lytte til budskap forberedt av en profet i vår tid og andre av Kirkens ledere. Sentralt i disse inspirerte budskapene står Jesus Kristus og hans læresetninger. Kirkens ledere gir veiledning og tilbyr råd, personlige erfaringer og åndelig innsikt.

GC102023 01Download Photo

I sin konferansetale den 1. april 2023 ga presidenten for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Russell M. Nelson, en spesiell oppfordring til alle om å bli fredsstiftere. Han sa: “Frelserens budskap er klart: Hans sanne disipler oppbygger, løfter, oppmuntrer, overtaler og inspirerer – uansett hvor vanskelig situasjonen er. Sanne Jesu Kristi disipler er fredsstiftere.”

Den 9. september 2023 feiret president Nelson sin 99-årsdag. Han var en internasjonalt anerkjent kirurg og medisinsk forsker, har vært en leder i Kirken gjennom mange år, og fremfor alt er han en engasjert og kjærlig ektemann og far. I løpet av sin levetid har han reist til over 130 land, har fylt forskjellige roller og fått verdifulle erfaringer gjennom sin globale samhandling med andre fra mange forskjellige trossamfunn og bakgrunner. Han er en fredsstifter.

Hans eksempel og læresetninger oppmuntrer andre til å være nestekjærlige og strebe etter å være fredsstiftere i sin daglige omgang med andre.

Etter hans oppfordring, har medlemmer i det europeiske området vært flittige i sin innsats for å anvende president Nelsons budskap på mange områder av livet.

Oliver Bassler, et medlem fra Weinfelden i Sveits, fortalte om sin opplevelse da han valgte å være en fredsstifter mens han hjalp en venn. Han sa: “Jeg har en kollega som har startet sitt eget foretak. Foretaket hans har imidlertid så langt ikke gått så bra, noe som var forutsigbart. Istedenfor å omtale dette og kritisere ham ved å opptre som besserwisser, oppfordret jeg ham til å be om sin yrkesfaglige fremgang og inkludere Jesus Kristus i jobben sin. Han tok dette rådet inn over seg og siden har det gått bedre for ham.”

Sentralt i President Nelsons budskap er Jesus Kristus, og det fokuserer ikke bare på hvordan vi skulle bli fredsstiftere i vårt liv, men også hvordan vi kan hente styrke fra Kristi eksempel når det er vanskelige tider.

“Mitt ønske om å følge profet Nelsons oppfordring om å være en fredsstifter har vært intens siden generalkonferansen. Noen ganger lykkes jeg, og noen ganger gjør jeg det ikke. I slike stunder er jeg takknemlig for omvendelsens gave og muligheten til å prøve om og om igjen. Da er jeg fornøyd med små suksesser når jeg klarer å roe ned situasjonen på jobben eller hjemme. Min kilde til styrke er Jesus Kristus, som er min venn, “sa Marcela Pálková fra Uherské Hradiště i Den tsjekkiske republikk.

To ganger i året inspirerer budskap som dette fra Kirkens ledere til fred, håp og veiledning i vår forvirrende og omskiftelige verden. Alle oppfordres til å komme og søke veiledning, svar på personlige spørsmål eller trøst i prøvelser, mens du lytter til ordene til en levende profet og andre av Kirkens ledere.

Hvordan delta

Generalkonferansen vil bestå av fem møter som sendes til hele verden. Detaljer om visningstider kan fås på Internett.

Alle møter vil bli sendt direkte på mer enn 70 språk på: broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Møter er også tilgjengelig i Evangeliebibliotek, på Latter-day Saints Channel, radio, TV, via satellitt og andre digitale kanaler.

Du kan se konferansen på Internett eller lese talene når som helst på churchofjesuschrist.org.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan delta på generalkonferansen på https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.