Pres-Nelson-and-Elder-Holland-and-Map.jpg
Pressemelding

President Nelson vil reise i Europa, Afrika og Asia i april

Kirkens president ledsages av sin hustru, Wendy, og eldste og søster Holland

I to uker i april vil president Russell M. Nelson og hans hustru, Wendy, sammen med eldste Jeffrey R. Holland og hans hustru, Pat, besøke flere land i Europa, Afrika og Asia. De reiser ut april og vil møte medlemmer og misjonærer og besøke Kirkens steder i disse områdene. Turen avsluttes april.

MormonNewsroom.org vil besørge full dekning, også video og foto, fra disse viktige begivenhetene.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.