Pressemelding

President Nelson besøker Europa

President Russel M. Nelson i De tolv apostlers quorum og andre generalautoriteter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige besøkte misjonærer og medlemmer i Europa i oktober, som en del av den årlige gjennomgangen av Kirkens utvikling i området Europa. I tillegg, holdt han møter i England, Italia, Spania og Tyskland for å oppmuntre og instruere medlemmene og misjonærene. I løpet av sitt besøk, deltok også president Nelson på stavskonferanser i England og besøkte byggeplassen for Roma tempel. En stav er en gruppe lokale menigheter innenfor et geografisk område.

President Nelson ble ledsaget av eldste Donald L. Hallstrom i De syttis presidentskap og presiderende biskop Gérald Caussé. Hallstrom og Caussé hjalp president Nelson å betjene de hellige og gjennomgå området Europa-kontoret. På forskjellige møter ble også president Nelson ledsaget av områdepresident Patrick Kearon og andre medlemmer av områdepresidentskapet i Europa.

“Vi er glad for at president Nelson er her på besøk og gjennomgår Kirkens arbeid i området Europa,” sa president Kearon. “Vi er takknemlige for det arbeid og den tjeneste som blir gitt av medlemmer og misjonærer som bidrar til Kirkens suksess i Europa.”

President Nelson er en internasjonalt anerkjent kirurg og medisinsk forsker, og ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum 7. april 1984. Han ble beskikket som president for De tolv apostlers quorum 15. juli 2015. Han står oppført i bokverkene Hvem er hvem i verden, Hvem er hvem i Amerika og Hvem er hvem innen religion. De tolv apostlers quorum er et av de høyeste ledende organ i Kirken. I tillegg til sitt primære ansvar for å være spesielle vitner om Kristi navn i hele verden, fører apostlene tilsyn med utviklingen i den verdensomspennende Kirken.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.