Mormon Newsroom
Pressemelding

President Monson

Han døde i sitt hjem i Salt Lake City, tirsdag den 2. januar 2018, klokken 22:01 lokal tid, av alderselaterte årsaker. Det forventes ikke at en etterfølger formelt vil bli utnevnt av De tolv apostlers quorum før etter president Monsons begravelse.

For de mer enn16 millioner medlemmene av Kirken over hele verden var president Monson et eksempel på en som fulgte Jesus Kristus. Samtidig som han hadde viktige lederstillinger i Kirken hele sitt liv, utførte han også tjeneste i det stille for tusenvis av enkeltpersoner i deres hjem, på sykehus og på pleiehjem. “La aldri et problem som må løses, bli viktigere enn en person som trenger å bli vist kjærlighet,” sa president Monson.

I løpet av hans presidentperiode vokste Kirkens medlemstall fra 13 millioner til ca 16 millioner medlemmer over hele verden, og en rekke nye templer ble bekjentgjort og innviet over hele verden. I oktober 2012 bekjentgjorde president Monson en endring i alderskravene for misjonærer, noe som førte til titusenvis flere misjonærer over hele verden, noe som igjen påvirker millioner av mennesker.

President Monson viet sitt liv til tjeneste i Kirken. Han ble Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 16. president 3. februar 2008, etter at president Gordon B. Hinckley døde. Før dette var han rådgiver i Det første presidentskap under tre av Kirkens presidenter i over 22 år.

“Da Thomas S. Monson kom til Det første presidentskap, eller da han ble profet, tror jeg ikke han stoppet opp et sekund eller forandret sin stil eller fremgangsmåte det minste når det gjaldt å strekke seg ut til den ene,” sa eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum. “Det er fremdeles hans stil og fremgangsmåte. Det har det vært i hele hans liv.”

Thomas S. Monson ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum 4. oktober 1963 og ordinert til apostel 10. oktober 1963, 36 år gammel. Han var også president for Kirkens kanadiske misjon med hovedkvarter i Toronto, Ontario fra 1959 til 1962. Før dette virket han i presidentskapet for Temple View stav i Salt Lake City, Utah, og som biskop i sjette og syvende menighet i samme stav.

Thomas S. Monson ble født i Salt Lake City 21. august 1927, sønn av G. Spencer og Gladys Condie Monson. Han gikk på offentlige skoler i Salt Lake City, og ble uteksaminert fra University of Utah med laud i 1948, hvor han tok en grad i bedriftsledelse. Han tok så påbyggingsstudier samtidig som han var medlem av Bedriftsøkonomisk fakultet ved University of Utah. Han tok senere sin MBA-grad ved Brigham Young University. I april 1981 tildelte Brigham Young University president Monson en juridisk æresdoktorgrad. Han mottok en æresdoktorgrad i humanistiske fag fra Salt Lake Community College i juni 1996 og en æresdoktorgrad i bedriftsledelse fra University of Utah i mai 2007.

President Monson tjenestegjorde i Sjøforsvaret på slutten av 2. verdenskrig. Han ble viet til Frances Beverly Johnson i Salt Lake tempel 7. oktober 1948. De har tre barn, åtte barnebarn og flere oldebarn. Frances Monson døde 20. mai 2013. Om hennes bortgang sa president Monson senere: “Hun var mitt livs kjærlighet, min betrodde rådgiver og min nærmeste venn. Å si at jeg savner henne, kan på ingen måte formidle dybden av mine følelser.”

President Monson hadde en lysende karriere innen forlags- og trykkerivirksomhet. Han begynte i Deseret News i 1948, hvor han ledet avisens reklameavdeling og selskapet Newspaper Agency Corporation. Senere ble han salgssjef for Deseret News Press, et av veststatenes største kommersielle trykkerier, og deretter administrerende direktør for samme bedrift, en stilling han fremdeles hadde da han ble kalt til De tolvs quorum i 1963. I mange år var han styreformann for Deseret News Publishing Co. President Monson ledet også Printing Industry of Utah og var styremedlem i Printing Industry of America.

I 1969 ble president Monson medlem av Boy Scouts of Americas landsstyre.

Han var medlem i organisasjonene Utah Association of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club og the Salt Lake Exchange Club.

I mange år var president Monson medlem av Utah State Board of Regents, det ledende organ for høyere utdannelse i delstaten Utah. Han var også funksjonær i studentforeningen ved University of Utah.

I desember 1981 ble president Monson utnevnt av president Ronald Reagan til presidentens arbeidsgruppe for initiativer i privat sektor. Han virket i denne stillingen til desember 1982, da arbeidsgruppens oppgaver var fullført.

President Monson fikk University of Utahs utmerkelse for tidligere studenter i 1966. Han mottok også Boy Scouts of Americas Sølvbever-pris (1971), deres prestisjetunge Sølvbøffel-pris (1978) og den internasjonale speiderbevegelsens høyeste utmerkelse, Bronseulven (1993). I 1997 mottok han Minuteman-prisen fra Utahs nasjonalgarde, samt Brigham Young Universitys Exemplary Manhood-pris. I 1998 mottok han og søster Monson Continuum of Caring Humanitarian-prisen fra Sisters of Charity of St. Joseph Villa.

Begravelsens sendes live via www.jesukristikirke.no, MormonNewsroom.org, mormontabernaclechoir.org, LDS.org (Cebuano, kinesisk - kantonesisk og mandarin, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, mongolsk, norsk, portugisisk, russisk, samoansk, svensk, tagalog, tahitisk, thai , Tongan, Spansk, Ukrainsk og ASL, med lukket tekst i engelsk og spansk), KSL TV, KSL TV-appen, BYUtv, BYUtv Global, KBYUtv Eleven, BYUtv International, Mormon Channel, Canal Mormón (Spansk) og på kirkens satellittsystem.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.