Lederbiografi

President Boyd K. Packer

President Boyd K. Packer, president for De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, ble beskikket til denne stillingen 3. februar 2008. Før dette var han fungerende president for De tolv apostlers quorum fra og med 5. juni 1994. Før han ble fungerende president, var han medlem av De tolv apostlers quorum, etter å ha blitt ordinert til apostel 9. april 1970. Han virket tidligere i nesten ni år som assistent for De tolv apostlers quorum.

Han er lærer av yrke og har virket som Kirkens tilsynsfører for Seminar og Institutt, og som medlem av Brigham Young Universitys administrative råd.

Han studerte ved Weber College, og tok deretter sine bachelor- og mastergrader i realfag ved Utah State University. Han tok en doktorgrad i skoleadministrasjon ved Brigham Young University.

President Packer ble født 10. september 1924 i Brigham City, Utah. Under 2. verdenskrig var han bombeflyger i Stillehavsområdet.

President Packer var president for New England misjon. Han har skrevet en rekke bøker og andre publiserte verker. Han er kunstner, og er spesielt glad i å fremstille fugler. Han er gift med den tidligere Donna Smith. Sammen har de ti barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.