Lederbiografi

Paul V. Johnson

Eldste Paul V. Johnson har tidligere vært skolesjef i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige siden august 2008. Han var medlem av presidentskapet for området Chile frem til han ble utnevnt til skolesjef. Før det var han administrator for religionsundervisning og grunn- og videregående utdannelse. Han ble kalt som medlem av De syttis første quorum 2. april 2005, da han var 50 år gammel. Han ble kalt som medlem av De syttis femte quorum og områdeautoritet-sytti i juni 2003. 1. August 2015 overtok han som førsterådgiver i presidentskapet for området Europa.

Elder Johnson fikk bachelorgrad i zoologi ved Brigham Young University i 1978 og mastergrad i rådgivning og veiledning i 1982. Han fikk senere doktorgrad i undervisningsteknologi ved Utah State University i 1989.

Eldste Johnson har hatt en rekke kall i årenes løp, blant annet som rådgiver til en stavspresident, høyrådsmedlem, biskop, eldstenes quorumspresident og Unge menns president. Han var heltidsmisjonær i Oslo Norge misjon.

Eldste Johnson ble født i Gainesville, Florida 24. juni 1954. Han giftet seg med Jill Washburn i 1976. De har ni barn og nitten barnebarn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.