Lederbiografi

Patrick Kearon

Eldste Patrick Kearon ble oppholdt som medlem av De syttis første quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 3. april 2010, 48 år gammel. Da han ble kalt, hadde han vært medlem av De syttis tredje quorum i området Europa. Han har vært nestleder for Prestedømsavdelingen og Medieavdelingen. 1. august 2012 ble han kalt som førsterådgiver i presidentskapet for området Europa. 1. August 2015 overtok Eldste Kearon som president for samme område, med Paul V. Johnson som førsterådgiver, og Timothy J. Dyches som annenrådgiver.

Eldste Kearon studerte i Midtøsten og Storbritannia. Han har vært bosatt og har arbeidet i Storbritannia, Saudi Arabia og USA i forskjellige bransjer, inkludert helse, mat, bil og transport, og han har drevet sitt eget konsulentfirma innen kommunikasjon. Som en del av sitt samfunnsengasjement har han vært styremedlem i veldedige organisasjoner, en skole, et bedriftsetableringsbyrå og en høyskole.

Siden han sluttet seg til Kirken julaften 1987 har eldste Kearon virket i en rekke kall, blant annet som assisterende menighetssekretær, Unge menns president på menighetsplan, rådgiver til en biskop, grenspresident, stavspresident og områdesytti.

Patrick Kearon ble født i Carlisle, Cumberland, England 18. juli 1961. Han giftet seg med Jennifer Carole Hulme i 1991. De har fire barn, hvorav ett har gått bort.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.