Pressemelding

Overvinne farmasøytisk fattigdom

Latter-day Saint Charities, som er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges verdensomspennende humanitære organisasjon, har samarbeidet med Banco Farmaceutico de siste tre årene for å gi både frivillig og økonomisk støtte til å overvinne farmasøytisk fattigdom i Italia. 

“Takk til alle Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges venner for den gode hjelpen de ga oss så vi kunne hjelpe fattige mennesker i Italia,” sa Dr. Sergio Daniotti, Banco Farmaceuticos president.  “Kirkens samarbeid med Banco Farmaceutico ga viktig medisin til fattige migranter og flyktninger.”

“Hvert år siden 2013 har livsviktige medisiner blitt donert, katalogisert og utlevert. Nylig virket 420 apotek som innsamlingssteder i landet, og tilførte nødvendig medisin til 125 veldedige helseorganisasjoner.  Kirkens økonomiske bidrag og frivillige bidro til gjennomføringen dette prosjektet på nasjonalt nivå. Tabellen viser prosjektets vekst med medisiner som ble skaffet, deres verdi og året det ble fullført,” sa eldste Bob Gale, som virker som humanitærmisjonær i Italia.

Antall medisiner  Verdi  År
18 804 $ 259 765 2013
138 698 $2 350 213 2018
204 806 $3 511 293 2019
541 175 $4 602 972 Hittil i 2020

“Den andre lørdagen i februar hvert år hjalp over 400 frivillige fra Kirken Banco Farmaceutico på en medisininnsamlingsdag.  Denne dagen med promotering kom i tillegg til det pågående innsamlingsarbeidet gjennom året.”

“I år under 20-årsjubileet for Banco Farmaceuticos grunnleggelse, ble innsamlingsarbeidet viet en hel uke i februar. Deltagelsen var svært godt blant innbyggerne,” fortalte Dr. Daniotti.  “Det er å oppmuntrende at mange farmasøytiske selskaper også fortsetter å donere, og for tiden er mengdene betydelig større enn tidligere år.”

“Dette prosjektet symboliserer et håndgripelig og permanent tegn på kampen mot helsefattigdom, som har blitt mer akutt det siste tiåret. Den pågående koronakrisen påvirker ikke bare de svakeste, men mange i vårt samfunn blir tvunget til å skjære ned på helsepleien”, sa dr. Filippo Ciantia, daglig leder i Banco Farmaceutico.  “Vi gledet oss over å være en del av denne innsatsen for omsorg for andres behov, slik Frelseren underviste,” tilføyde eldste Bob Gale.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.