Newsroom
Pressemelding

Organisasjonen Catholic Community Services hedrer mormonapostel for humanitært arbeid 

Catholic Community Services (CCS) i Utah vil hedre eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og hans hustru Barbara med en pris for humanitært arbeid.

Catholic Community Services (CCS) i Utah vil hedre eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og hans hustru Barbara med en pris for tjeneste for andre under den 29. årlige humanitær-prisutdelingsmiddagen. Arrangementet avholdes på Little America hotell i Salt Lake City torsdag 6. november 2014.

Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum sa at eldste og søster Perry er et godt team. “De er glade i Utah, og de virker der de kan på strålende vis. De har gjort mange ting for å hjelpe og velsigne andre.”

“De er forbilder for oss alle ved måten de tar vare på hverandre og menneskene rundt seg, og ved sitt ønske om å gjøre denne verden til et bedre sted å leve,” tilføyde eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum, som første gang møtte Barbara da hun arbeidet som oversykepleier ved Kirkens sykehus, hvor han var kirurg.

“Hun var så medfølende at hvis en pasient rykket til av smerte, begynte Barbara å gråte,” forklarte eldste Nelson. “Så empatisk var hun. Det er hun fortsatt.”

“Ethvert samfunn består av flere personer som utgjør strukturen av dette fellesskapet, og denne strukturens styrke kommer av eksemplariske personer som utøver lederskap i fellesskapet,” sier Rick Foster, leder for Kirkens humanitærtjeneste i Nord-Amerika. “Eldste og søster Perry har sørget for den slags lederskap i Salt Lake-samfunnet i flere tiår.”

Den katolske kirke og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har lenge samarbeidet om veldedige og humanitære saker. Begge kirkesamfunn fortsetter å samarbeide med andre trosbaserte grupper og tjenesteorganisasjoner for å hjelpe de fattige.

Flere andre ble også hedret. Blant dem var tidligere Utah-guvernør Jon Huntsman jr. og hans hustru Mary Kaye (årets humanitærforkjempere), den Utah-baserte ALSAM-stiftelsen (årets samarbeidspartnere) og Jan Luger, som bidrar til distribusjon av mat til de trengende i Ogden, Utah (ubesunget helt). ALSAM-stiftelsen er en veldedig organisasjon som er oppkalt etter den avdøde filantropen og forretningsmannen L.S. “Sam” Skaggs og hans hustru Aline.

“Disse menneskevennene gjør på forbilledlig vis det som er CCS sitt mål, nemlig å praktisere evangeliets verdinormer kjærlighet, medfølelse og håp gjennom tjeneste, støtte og samarbeid,” sto det i en pressemelding om arrangementet.

Kirken har også tidligere mottatt anerkjennelse av Catholic Community Services. Kirkens presiderende biskopsråd ble hedret i fjor, og president Dieter F. Uchtdorf annenrådgiver i Det første presidentskap, og hans hustru Harriett ble i 2012 anerkjent for sin humanitære innsats. Kirkens velferdstjeneste ble hedret i 2011, tidligere generalpresident for Hjelpeforeningen, Julie Beck, ble kåret til årets samarbeidsparter i 2010, og eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum ble anerkjent i 2009.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.