Emne

Opphøyelse

En betegnelse som brukes for å beskrive den høyeste tilstand, som er å bo i Guds nærhet i all evighet.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.