Pressemelding

Ny videoserie om hvordan man forbereder seg til generalkonferansen

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil avholde sin halvårlige generalkonferanse 2.–3. oktober 2021. Alle ønskes velkommen til å slutte seg til millioner over hele verden for å høre budskap om Frelseren Jesus Kristus fra levende profeter og apostler så vel som andre ledere i den verdensomspennende Kirken.

General Conference October 2021Download Photo

For å forberede seg til denne åndelige begivenheten, vil Kirken utgi 8 korte videoer med forslag i dagene før generalkonferansen. Du kan se en introduksjon til “Generalkonferansen: Hvordan vil du forberede deg?” nedenfor:

En ny video med forslag vil bli lagt ut daglig på Kirkens kanaler på sosiale medier (Facebook, YouTube, Instagram) på 22 språk, fra og med 25. september til 2. oktober 2021.

Du kan også følge med på denne spillelisten for de nyeste videoopplastingene.

Generalkonferansen er den verdensomspennende samlingen for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. To ganger i året, i den første helgen i april og oktober, deler Kirkens ledere fra rundt om i verden budskap som fokuserer på den levende Kristus og hans evangelium. Konferansen strømmes og sendes direkte fra Konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City, Utah i USA på ca. 70 språk, og blir senere oversatt til mer enn 100 språk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.