Pressemelding

Ny inspirerende sang som innbyr alle: “Hør Ham”

Gud taler også i dag. Dette budskapet er formidlet i en ny sang fra tyske låtskriver Daniel Kopischke, og gjenlyder i en årelang feiring av en himmelsk tilkjennegivelse, aktet hellig av medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. En musikkvideo av “Hør ham!” ble nettopp utgitt på sosiale medier.

        

En vårmorgen i 1820, søkte Joseph Smith sinnsro i en lund i nærheten av sine foreldres hjem for å utøse sitt hjerte i bønn. Guds svar til den unge bondegutten var: “Hør Ham” – å lytte til og følge Jesus Kristus. Teksten i den nye inspirerende sangen siterer direkte fra Joseph Smiths egen beretning.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
        

“Det er forbløffende hvordan ordene til en tenåring for 200 år siden fremdeles er så gjenkjennelig og anvendelig i dag,” sa Kopischke. “De kan bli våre ord i inderlige bønn til Gud, for å føle hans nærhet i gode og dårligere tider.” Sangen ble utgitt på dagen, nøyaktig 215 år etter Joseph Smiths fødsel.

Kopischke har pedagogisk spesialutdannelse og begynte for noen måneder siden, i en ny jobb som kommunikasjonsspesialist for sin Kirke. Musikk har vært en lidenskap gjennom mesteparten av hans liv.

Opprinnelig skrev han “Hør Ham!” allerede i 2008, mens han virket som en misjonær i USA.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
      

“Jeg ville få frem budskapet om at Gud taler til oss også i dag, både personlig og gjennom levende profeter,” fortalte han. “Jeg satte meg ved pianoet og musikken flommet til meg.”

Nå gift og far til tre, ble Kopischke minnet om denne erfaringen, da Kirkens president Russell M. Nelson, på en verdensomspennende konferanse tidligere i år, formante lytterne til å tenke over måter hvordan de kan “høre Ham.” Han fremførte sangen for sin familie fra tid til annen. Etter hvert begynte barna å synge sammen med ham.

Da en venn og kollega hørte sangen, foreslo han at den skulle bli gjort tilgjengelig for et større publikum. Kopischke gjorde et opptak av musikken i sitt hjem, og ble senere invitert til å synge inn vokalen ved lydstudioet i Kirkens europeiske administrasjonsbygning i Frankfurt am Main.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    “Det var en morsom førstegangs-opplevelse å synge i et studio, og jeg er glad for at dette prosjektet kunne gjennomføres i disse usikre tidene,” sa han. “Jeg håper at alle som hører sangen og ser videoen, kan føle at vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus virkelig kjenner, elsker og veileder oss.”

“Hør Ham!” kan sees på YouTube, Facebook og Instagram.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.