Pressemelding

Mormonenes generalkonferanse kringkastet til millioner, påvirker den enkelte

En kilde til trøst

 

Slik var det for den britiske siste-dagers-hellige Clarissa Hoyle, som fødte sitt femte barn i 2012. Noe var annerledes ved Hoyles nyfødte jente. Det problemfrie svangerskapet ga ingen indikasjon på at hennes datter Lilly ville trenge fire uker på sykehusets intensivavdeling, eller at hun til slutt ville bli diagnostisert med en sjelden kromosomfeil.

“Lilly’s diagnose er virkelig sjelden,” bemerker Hoyle. “Man vet ikke stort om den. Vi visste ikke hva som kom til å skje med livet vårt, eller med hennes levealder, og det gjorde oss veldig stresset.” I april 2012, to måneder etter datterens fødsel, slo Hoyle på generalkonferansen sammen med sin mann og barna.

“Vi ser på generalkonferansen for å få veiledning og rettledning for vårt liv – for å motta oppdatert åpenbaring, instruksjoner og styrke,” sier Hoyle. Denne gangen gjorde imidlertid en tale av Ronald A. Rasband, en høytstående leder i Kirken, inntrykk på henne på en unikt personlig måte. “Eldste Rasband holdt en tale om at hans barnebarn også hadde blitt diagnostisert med en kromosomfeil,” sier hun. “Det var så fullstendig myntet på meg og alt vi hadde vært gjennom. Jeg husker spesielt at han sa vi måtte stole på Herren, og det gjorde virkelig inntrykk på meg. Jeg tenkte: ‘Akkurat, jeg må bare stole på Herren, og alt vil ordne seg.’ Det ga meg enorm trøst.”

Et budskap om tro

Tvilen hang tungt over siste-dagers-hellige David Jansen [navnet er endret] fra Nederland. Til tross for at han var et aktivt medlem og en leder i sin lokale stav (ligner på et sogn), fikk vanskelige opplevelser ham til å stille spørsmål ved sin tro og sin tillit til Gud. Han begynte å gå sjeldnere på søndagsgudstjenestene, og til slutt ikke i det hele tatt.

“Jeg trodde at jeg selv visste best,” sier Jansen. “Jeg var på nippet til å ikke gå i kirken mer, noensinne.” I sin dype usikkerhet med hensyn til sin åndelige kurs, vendte Jansen seg til generalkonferansen og lyttet til Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Kirkens første presidentskap.

“Jeg så på konferansen hjemme sammen med familien da president Uchtdorf uttalte de sterke orene ‘tvil på deres tvil før dere tviler på deres tro’, sier Jansen. “Det traff virkelig en nerve i meg. Jeg innså at jeg hadde kastet bort alt jeg hadde – mine åndelige skatter – fordi jeg trodde jeg visste bedre enn Gud. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å gjøre en forandring.”

Et grunnlag for prioriteringer

Siste-dagers-hellige Charles Defranchis tilnærming til tid og ressursforvaltning er påvirket av en generalkonferansetale med tittelen “Bra, bedre, best” av Dallin H. Oaks, et medlem av Kirkens nest høyeste ledende organ. Han er født i Kamerun og arbeider som handelsspesialist for Handelsavdelingen ved Den amerikanske ambassade i Paris, og har spesialisert seg på IT-sektoren. For nesten to år siden ble Defranchi utnevnt til gruppeleder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi-gruppen, en stilling der han nå leder og motiverer en internasjonal gruppe på 130 personer.

“Jeg har brukt denne generalkonferansetalen til å oppfordre mine gruppekolleger til å utvikle et nytt paradigme for hvordan de betjener amerikanske teknologibedrifter som kommer til dem for eksportassistanse,” sier Defranchi. “Jeg nevner ikke eldste Oaks eller Kirken, men jeg har brukt noen av forslagene i talen til å vise dem hvorfor de ikke svikter noen ved å rette sin innsats mot firmaer som kan gi størst utbytte av skattebetalernes penger, med tanke på knappe offentlige ressurser.”

Defranchi bemerker at denne tilnærmingen har ført til at kollegene hans har jobbet med spennende prosjekter som vil gi bedre avkastning for den amerikanske økonomien. Ifølge Defranchi strekker fordelene med gjennomtenkt prioritering seg også inn i privatlivet.

“Det er mye som er bra i livet, men du har ikke råd til å gjennomføre alt som er bra,” sier Defranchi. “Eldste Oaks utdypet det og sa at vi alltid må fokusere på hva som er best og ikke bare hva som er bra eller bedre, fordi det er slik vi gjør det beste ut av vårt liv, våre relasjoner, vår tid og vår tjeneste i Kirken.”

Generalkonferansen 2014

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 184. generalkonferanse vil finne sted den 5. og 6. april klokken 10.00 og 14.00 Salt Lake City-tid.

Generalkonferanser gjennomføres i april og oktober hvert år og består av fem to-timers møter i løpet av to dager. Under konferansene taler Kirkens ledere om en rekke åndelige emner, hvor de henvender seg til siste-dagers-hellige, så vel som representanter for myndigheter, trossamfunn, lokalsamfunn og andre gjester. 

Direktesendingen vil være tilgjengelig for seere på www.lds.org.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.