Pressemelding

Milepælen 15 millioner medlemmer bekjentgjort på Kirkens generalkonferanse

President Monson og president Uchtdorf kommenterer Kirkens vekst

Lørdag formiddag bekjentgjorde president Thomas S. Monson at det nå finnes 15 millioner medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på verdensbasis. President Monson gjorde bekjentgjørelsen i sin åpningstale under Kirkens 183. halvårlige generalkonferanse. Kirken nådde milepælen for to uker siden.

“Kirken fortsetter å vokse jevnt og trutt, og stadig flere menneskers liv endres hvert år,” sa president Monson. “Den sprer seg over hele jorden etter hvert som vår misjonærstyrke oppsøker dem som leter etter sannheten.”

Senere på samme møte ga president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, noen grunner til at Kirken vokser i en “tid med avtagende tro”. “I vår tid når så mange føler seg langt unna himmelens favn, finner dere her et folk som lengter etter å kjenne og komme nærmere sin Frelser ved å tjene Gud og sine medmennesker,” sa president Uchtdorf.

President Uchtdorf sa at det trengs mer enn enkel tro. “Tro på Gud er prisverdig, men folk flest ønsker å gjøre mer enn å høre på inspirerende taler,” sa han. “De ønsker å omsette sin tro i praksis. De ønsker å brette opp ermene og engasjere seg i denne store sak.” Kirken gir slike muligheter til å forvandle tro til handling, sa president Uchtdorf. “Fordi vi ikke har betalte prester i våre lokale forsamlinger over hele verden, utfører våre medlemmer selv arbeidet,” sa han. “De får mange muligheter til å forvandle sine talenter, sin medfølelse og sin tid til gode gjerninger.”

Siden 1996 har antall medlemmer av Kirken som bor utenfor USA og Canada, vært større enn antallet som bor i disse landene. President Uchtdorf sa at Kirkens mangfold er en av dens sterkeste sider, og han oppfordret dem som leter etter et sted med tilhørighet, til å komme til Kirken. “Kirken er til for å styrke de ufullkomne, de som strever, og de som er utmattet,” sa han. “Den er fylt av mennesker som ønsker av hele sitt hjerte å holde budene, selv om de ikke har mestret dem ennå. …Jesu Kristi Kirke synes å tiltrekke seg de vennlige og de omsorgsfulle, de ærlige og de arbeidsomme,” sa han. Kirken ble organisert for 183 år siden, 6. april 1830. Joseph Smith, fem medhjelpere og ca 50 andre tilstedeværende, organiserte formelt Kirken i en tømmerhytte ved Fayette, New York.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.