Pressemelding

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av siste Dagers Hellige i Norge stiller til lokalvalg.

                           

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige oppfordres til å være aktive deltagere i samfunnet rundt seg. Et sitat som ofte begrunner medlemmenes engasjement er fra Joseph Smith Jr. som sa følgende:

“A man filled with the love of God, is not content with blessing his family alone, but ranges through the whole world, anxious to bless the whole human race.”

Mange medlemmer engasjerer seg derfor i frivillig arbeid for barn, unge og eldre. Men noen velger også å engasjere seg politisk. Nå nærmer vi oss kommune - og fylkestingvalg i Norge, og det er flere medlemmer som stiller til valg i år enn noen gang før.

Kirken legger ikke føringer for politisk ståsted, men oppmuntrer den enkelte til å følge sin egen overbevisning og støtte de politiske partier han eller hun mener er mest på linje med deres egen tro. Det er dermed stor politisk spredning på de som stiller, fra Sosialistisk Venstreparti til Fremskrittspartiet, og det meste i mellom.  

Her forteller noen av dem hvorfor:

                  

Stein Hugo Hansen og Connie Eggesvik Hansen

3. og 7. plass, Tjeldsund SV

Tjeldsund og Skånland kommune i sør-Troms og nordre Nordland blir èn kommune fra og med 2020. Vi bor i Tjeldsund kommune, midt i mellom Harstad og Narvik. Siden det er kommune- og fylkestingvalg høsten 2019 har partiene i de to kommunene også slått seg sammen allerede nå. Vi  har i den forbindelse blitt forespurt av flere partier om å delta på deres lister. Siden min bror og hans kone og flere i min svigerinnes famile er engasjert i SV og vi begge har sans for folkene i SV og deres ønske om å samarbeide, produsere og dele, så syntes vi det var et fint utgangspunkt. Dermed står vi begge to på listen til SV i "nye" Tjeldsund.  Som henholdsvis nummer 3 og nummer 7. Viktige saker for oss er knyttet til oppvekst og miljø i våre nærområder. Vi ønsker å engasjere oss i 4 år og så ser vi om det gir mersmak eller om det blir nok med det. Uansett føler vi at det er viktig å ta et reelt samfunnsansvar i en periode nå. Dugnad er artig og sveiser folk sammen.

                 

Ole Podhorny

11. plass, Moss Krf

Det er i år 20 år siden jeg ble valgt inn i Moss bystyre for Kristelig Folkeparti. Det skjedde slik: Et brev fra Moss KrF kom i posten der de uttrykte ønske om å bruke mitt navn på listen til valget. Dersom de ikke hørte noe, ville de ta det som et ja. Jeg var ikke medlem av partiet, men hadde sympati for verdiene og familiepolitikken. Jeg valgte å ikke svare. Senere fikk jeg vite at jeg ble nominert som nr 10, og siden det bare var 2 KrF-representanter i Moss bystyre følte jeg meg trygg.

Etter valget leste jeg med forundring i Moss Avis at jeg var valgt inn på tredjeplass. Snart var jeg nestleder i Skole- og oppvekstutvalget og fikk andre verv og ansvarsoppgaver. I løpet av valgperioden fikk personene foran meg på listen fritak, så jeg rykket opp som gruppeleder og kom i formannskapet.

Disse tyve årene har vært en periode med brobygging og tillitsbygging. Har sittet i styret i Moss KrF det meste av tiden og vært lokallagsleder i to omganger. Er nå i min andre periode som medlem av Kontrollutvalget i Moss.

Jeg har holdt andakter på to Fylkesårsmøter, det ene med statsminister Bondevik tilstede. I disse årene har jeg fått møte mange gode mennesker med høye idealer som gjør en stor innsats for samfunnet.

Det finnes ikke noe parti som har «den eneste løsningen», men Kirkens medlemmer kan bidra med sine verdier og påvirkning i ethvert parti som de finner seg til rette i.

                

Johanna Andrea Podhorny

Moss og Rygge Venstre

Jeg stiller til valg for Moss og Rygge Venstre, ved forrige periode som nummer to og denne gang lenger ned på lista, etter eget ønske

Grunnene til at jeg valgte å gå inn i lokalpolitikken var mange, men utløsende årsak var snakk om en firefelts vei i landskapsvernområdet på Søndre jeløy.

Det andre var ønsket om å jobbe politisk med å få i gang dyreassisterte helsetjenester i distriktet mitt.

Til tross for noen punkter hvor jeg nok er mer verdikonservariv enn mange Venstre-velgere, så står jeg nært Venstre i prioriteringen av skole, utdanning og forskning, et sterkt miljøfokus og en klar stemme når det gjelder dyrevern. Venstre er også klare på menneskerettigheter, ytrings- og religionsfrihet. Dette er kjerneverdier for meg!

Som kristen ser jeg med stort alvor på ansvaret vi har for å forvalte naturressursene skikkelig og stelle pent med jorda vår. Tør jeg minne om hvem som har skapt den? Jeg er også opptatt av å løfte blikket utover min egen navle og anerkjenne akutte og langsiktige behov som alle jordens innbyggere har.

Vi vet at Jesus selv var flyktning, og ble forfulgt på grunn av sin tro. Det er noe å ha i bakhodet, for ikke å snakke om fremst i pannelappen, når "fremmede" banker på vår dør.

Selv om jeg er mer i bakgrunnen i lokalpolitikken for tiden, er jeg glad for å kunne stå på liste for et parti som taler den lille manns sak, som vil verne om jorda vår og som unner alle mennesker og dyr gode liv, med frihet til å uttrykke våre tanker, behov og ønsker. En frihet vi nyter godt av i kirken også.

             

Jorunn Heidi Olsen.

Ordførerkanadidat, Tjeldsund FrP

Tekst sakset fra Tjeldsund FrP’s Facebookside:

Tjeldsund FrPs fremste ombudsmann, og partiets ordførerkandidat ved høstens valg, Jorunn Heidi Olsen, er en forkjemper for at kommunens innbyggere skal ha en verdig alderdom, enten de bor hjemme eller på institusjon.

Jorunn Heidi er i dag koordinator og sykepleier ved Tjeldsund omsorgssenter, hvor hun har etablert mottoet «Gi meg en grunn til å våkne i morgen». Mye av sin fritid bruker hun nettopp hos de eldre hvor hun ønsker å være en pådriver til at livet skal leves helt til det fullføres. Det arrangeres dansefester, kinoturer, konserter og andre opplevelser i regi av frivillighet.

Jorunn Heidi Olsen har en allsidig arbeidserfaring og i voksen alder tok hun sykepleier og ledelsesutdanning. I tillegg har hun over 20 år bak seg i politikken med verv både på kommune- og fylkesplan.


I tillegg til å være ordførerkandidat i Tjeldsund, stiller Jorunn Heidi på 10. plass på Troms og Finnmark Fremskrittspartis fylkestingsliste.

Jorunn Heidi ser på seg selv som ombudsmann for mannen i gata. Ingen sak er for liten til at den kan tas opp, eller hun prøver å være en hjelper til å finne de rette kanalene.

           

Vegard Amundsen

Nr. 4,  KrF Rælingen

Jeg stiller til valg, fordi jeg tror at det er viktig at mennesker bidrar aktivt i samfunnet. Jeg har alltid vært naiv og idealistisk med et ønske om å forandre samfunnet og endelig har jeg tatt til meg motet og gjør noe med det. Jeg tror, at hvis man forstår den virkelige inflytelsen politikk har på våre egne liv, så ville flere engasjert seg i politikken. Barnehage, skole, helse, transport, eldreomsorg, skatt, byplanlegging og pensjon er bare noen av de tingene i våre liv som blir sterkt påvirket av politiske beslutninger. Sett deg inn i det politiske landskapet, finn det partiet som du føler deg nærmest og la din stemme bli hørt i ditt lokalsamfunn.

Selv gikk jeg igjennom en prosess selv hvor jeg forsøkte å finne ut hvor jeg skulle engasjere meg. Etter min misjon studerte jeg på Handelshøyskolen BI og følte sterkt at det er viktig med et sterkt privat næringsliv, og på denne tiden helte jeg mot Høyre. Senere så jeg at arbeidstakernes rettigheter ble svekket og at pensjonen for fremtidens pensjonister minket og dette gjorde at jeg sympatiserte med Arbeiderpartiet. Jeg meldte meg sågar inn i AUF. Men etterhvert forsto jeg at jeg behøvde et parti som både gav meg som menneske frihet til å være en selvstendig aktør i eget liv og som tok vare på de som har behov for det. Dette gjorde at jeg endte opp i sentrum av norsk politikk. Som en kristen og en person som setter familien og medmenneskelighet høyt så var det naturlig for meg å velge KrF. Slagordet til partiet er i dag: "sammen for et varmere samfunn". Noe jeg kan stille meg 100% bak.

          

Marianne Hiltunen

Nr. 18, Haugesund Høyre

Jeg har alltid vært glødende interessert i politikk, og de som kjenner meg, vet at jeg har meninger om det aller meste. Det har heller aldri vært noen tvil for meg at jeg ideologisk tilhører høyresiden i norsk politikk. Grunnen til det er for meg veldig enkel. Den største gaven vi har fått fra vår Himmelske Fader er frihet til å velge. Vi har til og med kjempet en krig i Himmelen for å få lov til å bruke denne gaven her på jorden. Jeg har alltid ment at skillet mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk dreier seg om hvor mye mennesket selv skal få bestemme i sitt eget liv. Dette skal ikke være en overordnet stat sin rolle, uansett hvor velmenende det måtte være. Jeg har derfor opp gjennom årene stemt på forskjellige partier på Høyresiden, avhengig av hvilke saker som har vært viktige for meg. Etter hvert så ble det til at jeg meldte meg inn i det partiet hvor jeg føler meg mest hjemme. Jeg er ikke enig i alt, men jeg er enig i det viktigste, og jeg fant ut at jeg aldri kom til å finne et parti der jeg er enig i absolutt alt. De siste årene har jeg vært veldig involvert i en sak om skolen som barna mine går på, og har skrevet flere avisinnlegg og vært endel i media på grunn av dette. Det er kanskje dette som var grunnen til at jeg fikk en telefon i fjor høst der jeg ble spurt om å stå på Haugesund Høyre sin liste til kommunevalget. Etter å ha tenkt over og bedt om det, følte jeg at det var veldig rett, og takket ja til invitasjonen. 9.september stiller jeg til valg som kandidat nr. 18 på Haugesund Høyre sin liste, med mitt personlige motto, som er «Valgfrihet gjennom hele livet» Det siste året har vært travelt, men kjempespennende. Jeg har lært så masse, og fremfor alt har jeg lært hvordan en ved å tilhøre et politisk parti så blir en så utrolig mye mer involvert i demokratiske prosesser enn en gjør ved kun å avgi sin stemme ved et valg, selv om det også er kjempeviktig!

I tillegg kjenner vi til at Arnfinn Andersen stiller som nr. 5 for Krf i Moss, og Marion Fust Sæternes stiller på 21. plass i fylkestingvalget for MDG i Trøndelag.

Vår tolvte trosartikkel lyder som følger:

«Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde lovene.»

Derfor er det også viktig at vi bruker stemmeretten vår slik at vi faktisk bidrar til lokaldemokratiet, og kan påvirke samfunnet rundt oss i positiv retning.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.