Thumbs-Up-with-Appreciation-aaa.jpg
Pressemelding

Maskerte smil i Albania

5400 hansker, 4300 ansiktsmasker til klinisk bruk og 70 ansiktsskjold til bruk i konkrete medisinske tilfeller gir det medisinske teamet beskyttelse og bringer frem smilet. 30 helsearbeidere som leger, sykepleiere og personell i førstelinje fikk en nødforsyning med personlig beskyttelsesutstyr 15. mai 2020.

“I dag mottok jeg donasjonen deres.  Vi er svært takknemlige for deres hjelp. Det er første gang jeg som leder har mottatt donasjoner, og jeg er veldig glad for at jeg kunne gjøre noe for mine ansatte. Tusen takk,” uttrykte dr. Mirgena Hoxhaj.

   “Ved mitt helsesenter er vi familieleger og tar oss av alle aldersgrupper.  Vi behandler babyer, barn, voksne og de eldre.  Vi er et senter for helsepleie i førstelinjen i vårt lokalsamfunn.  Vi setter stor pris på beskyttelsesforsyninger til bruk når vi behandler pasienter.”

“Det at dette livsviktige, personlige beskyttelsesutstyret ble fremskaffet, begynte med en enkel samtale mellom en heltidsmisjonær fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og et medlem av Kirken som arbeidet ved helsesenteret i Fier i Albania.  Latter-day Saint Charities ble gjort oppmerksom på helsesenterets akutte mangel på forsyninger. Ved hjelp av etablerte rutiner for behovsvurdering, leverandørvalg og frakt, kunne de nødvendige forsyninger skaffes da behovet meldte seg,” fortalte eldste og søster Jones som er humanitærmisjonærer i Albania. “Vi var glade for at vi kunne hjelpe det medisinske teamet ved å følge Jesu Kristi formaning om å tjene andre.”

Medisinske nødforsyninger ble også levert til klinikker i byene Rreshen og Tirana, som ga tilsvarende beskyttelsesutstyr til helsepersonell.  Latter-day Saint Charities, som er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges verdensomspennende humanitære organisasjon, finansierte den medisinske hjelpen fra en leverandør i Albania.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.