Pressemelding

Ledende katolsk organisasjon mottar EUs utmerkelse for familieverdier 2015

Arrangementet i Brussel var “en feiring av familien”

Den katolske organisasjonen for familien i Europa (FAFCE) mottok EUs utmerkelse for familieverdier 2015, som ble overrakt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene) under en markering i Brussel 19. oktober.

Utmerkelsen for familieverdier i Brussel anerkjenner enkeltpersoner og organisasjoner hvis arbeid og innflytelse på institusjoner i Den europeiske union har betydelig innflytelse på familielivet i europeiske samfunn.

Eldste Patrick Kearon, president i det europeiske området av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som presiderte over arrangement, sa at FAFCE mottok prisen “for sitt utrettelige arbeid for å prioritere familieenheten i EUs politiske retningslinjer”.

FAFCE “ser betydningen av familien som en grunnleggende enhet i samfunnet, og vi har blitt imponert over innsatsen organisasjonens ledere har gjort med å sørge for at dette budskapet ikke blir oversett av EUs funksjonærer og Europaparlamentets medlemmer”.

Da han mottok prisen, sa Antoine Renard, FAFCEs leder: "Takk for at dere erkjenner hva vi gjør. Vi forsvarer familieverdier, men vi ønsker også å beskytte familiens dyder". Han understreket betydningen av familier: "Vi vet alle hva vi skylder våre egne familier. Det er et prosjekt for fred og et prosjekt av Gud". President Renard, på vegne av FAFCE, dedikerte 2015 EU Family Values ​​Award til de tusenvis av syriske familier, foreldre og barn som har vært plaget i stor grad på grunn av krigen og hele flyktningekrisen.

Eldste Kearon hadde med seg søster Linda K. Burton, øverste president for Hjelpeforeningen, Kirkens kvinneorganisasjon, og søster Bonnie L. Oscarson, øverste president for Unge kvinner, Kirkens program for jenter i alderen 12 til 18. Søster Burton og søster Oscarson besøker for tiden mange forsamlinger over hele Europa.

Søster Burton, som leder en organisasjon bestående av syv millioner kvinner på verdensbasis, takket representanter for kirker og religiøse organisasjoner for deres støtte av familien. Hun delte et sitat fra en av Kirkens internasjonale ledere, eldste D. Todd Christoffersons budskap som han gav på den åttende Verdens familie konferanse i Philadelphia:  "Vår fokus på familielivet er basert på vår overbevisning om at Gud skapte familien og ordinerte familiens hensikt. Derav overbevisning om at de plikter foreldre og familier, og de prinsippene vi vil diskutere, er faktisk guddommelig forordnet". Søster Burton påpekte også "betydningen av å styrke familien for å forbedre samfunnet". "Min rolle innenfor Kirken og at Hjelpeforeningen ", konkluderte hun," er å bidra til å øke tro og styrke familier".

Søster Oscarson, som har ansvaret for Kirkens programmer for en halv million jenter verden over, delte et sitat fra pave Francis' bemerkninger under Colloquium for familien, holdt i Vatikanet i november 2014: "I vår tid, er ekteskap og familien i krise . "Den midlertidige kultur " har ført mange mennesker til å gi opp ekteskapet som et offentlig engasjement. Denne revolusjonen i oppførsel og moral har kastet vind i frihetens fane, men den har faktisk brakt åndelige og materielle ødeleggelser til utallige mennesker, særlig de fattigste og mest sårbare". Søster Oscarson forsterket viktigheten av "For å understreke utdanning for jenter". "Vi trenger å styrke dem med prinsipper og verdier, slik at de kan bygge sine egne fremtidige familier" siterer David O. McKay, tidligere president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, konkluderte hun: "Ingen annen suksess kan oppveie for å svikte i hjemmet".

Dette er første gang utmerkelsen for familieverdier blir overrakt av Kirken på vegne av Den europeiske union.

På årets prisutdeling deltok medlemmer av Europaparlamentet fra hele det politiske spekteret, samt representanter for kirkesamfunn og frivillige organisasjoner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.