Emne

Lærer

I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har ordet lærer to betydninger:

  1. Et embede med tilhørende ansvar i Det aronske prestedømme som unge menn i alderen 14 til 15 vanligvis har. Lærere forbereder brødet og vannet som deles ut under nadverden på søndagens gudstjeneste. Disse unge mennene kan også være hjemmelærere og besøke medlemmer i sin lokale menighet. I lokale forsamlinger er lærere organisert i quorum. Disse små gruppene hjelper unge menn å lære lederegenskaper ved at de utfører tjeneste sammen, har aktiviteter og hjelper hverandre å etterleve Jesu Kristi evangelium.
  2. En person som underviser en klasse i kirken. Dette kan være klasser for barn, ungdom eller voksne. Disse klassene er som regel en del av søndagens møter med det formål å styrke den enkeltes tro og utvikle kunnskapen om Skriftene og Kirkens lære.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.