Pressemelding

Kvinnelige mormon- ledere kunngjør internasjonale komitémedlemmer på generalplan

Global kirke med utvidet behov for internasjonal ledelse

I et intervju som ble holdt i Hjelpeforeningens bygning på Tempelplassen i Salt Lake City denne uken, ga søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningen,, søster Bonnie L. Oscarson, Unge kvinner og søster Rosemary M. Wixom, Primær, mer informasjon om det kommende halvårlige verdensomspennende kvinnemøte, planlagt 29. mars 2014. Snarere enn å holde to separate årsmøter for kvinner og unge kvinner bestemte Kirken i november 2013 seg for å holde et kombinert halvårlige møte og inkludere jenter i alderen fra og med åtte år og eldre.

"Vi satt i råd med hverandre og kom til den konklusjon at det starter for jentene når de fyller åtte år og inngår dåpspakten,» sa søster Wixom, som snakket i telefon fra Texas. De kvinnelige lederne sa at endringene vil gi kvinner og jenter i Kirken mulighet for» utvikling og fremgang.» «Barn vokser opp raskere nå enn før, og de bringer med seg en energi og åpenhet,» forklarte Søster Wixom.»

Denne siste uken begynte vi å kalle et nytt generalutvalg/komité,» forklarte søster Oscarson, som ble kalt som president for Unge kvinners organisasjon på generalplan i april 2013 på Kirkens verdensomspennende konferanse. Hun fortalte at utvalgsmedlemmene ble kalt via en telefonkonferanse med Eldste Jeffrey R. Holland og Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum. Søster Oscarson forklarte at Unge Kvinners komite på generalplan har fire lokale medlemmer fra Wasatch Front (en region i den nord-sentrale delen av den amerikanske delstaten Utah, merk.red.) og fem kvinner som bor utenfor Utah som vil være» våre øyne og ører i de ulike deler av verden», inkludert Afrika, Brasil, Japan, Peru og New York City.» Det har tatt lang tid, og det har vært en omfattende prosess for oss å komme fram til den optimale organiseringen.»

"Teknologien muliggjør at vi kan kommunisere enkelt med søstre i andre deler av verden,» la søster Oscarson til, hun sa videre at telekonferanser, mobiltelefoner og e-post som nå er tilgjengelig over hele kloden, gjør det enklere å kommunisere med Unge Kvinners generalutvalg.» Dette er ikke lenger en Wasatch Front kirke eller en menighet i USA,» understreket hun. Det bidrar til å gjøre kirken mindre. Det hjelper oss å møte behovene i hele verden, og jeg tror budskapet denne forandringen sender til alle, er viktig.»

"Vi er glade for forandringene, og vi lærer av dem også,» sa søster Burton, som mener guddommelig veiledning bidrar til å dele budskapet om Jesu Kristi evangelium. Både hun og søster Wixom vil følge med Unge kvinners generalutvalg for å vurdere om internasjonale utvalgsmedlemmer er noe for deres organisasjoner også.» Jeg tror det er viktig å vite at før vi gjorde denne forandringen, satt vi i råd med hverandre og fikk deres innspill, vel vitende om at det er en mulighet for at det kan bli en lignende løsning i deres organisasjoner i fremtiden også» sa søster Oscarson.

De tre presidentene i hjelpeorganisasjonene var også begeistret over å kunne bruke et nytt online opplæringsprogram tilgjengelig på flere språk, til bruk for de nye internasjonale utvalgsmedlemmene. Dette online programmet vil erstatte den årlige opplæringen som tidligere var begrenset til Salt Lake City- området.» Det vil være tilgjengelig for alle samtidig, noe som er unikt,» sa søster Wixom.» Vi har forberedt vår opplæring på denne måten de siste årene, gjort forsøk, og nå virker det som om det er riktig tidspunkt å presentere denne online opplæringen for Hjelpeforeningen og for Unge Kvinner og Primær. Andre organisasjoner vil også bli inkludert.»

Søster Burton sa at opplæringen vil foregå etter generalkonferansen.» Vi vil motta profetenes ord og prioriteringer fra generalkonferansen, vi vil tilpasse deres budskap inn i vår opplæring og deretter koble oss opp til resten av verden,» sa hun.

«Dette er noe som kommer til å være tilgjengelig for alle på nettet i form av videoer», fortsatte søster Oscarson.» Det skal dekke et globalt behov... og vil forhåpentligvis gjenspeile innspill fra våre enkelte utvalg. Det formidles over Internett, og det vil være aktuelt for alle i hele verden.»

Lederne for hjelpeorganisasjonene uttrykte sin begeistring over det halvårlige verdensomspennende møtet for kvinner.» Det handler ikke om hva vi får, det handler om hva vi kan gi, og disse jentene er i stand til å gi og også motta den åpenbaringen som vil komme gjennom å delta på dette møtet,» sa søster Wixom.» Hver fase av livet er så viktig,» sa søster Burton.» Etterhvert må vi se alle fasene i livet under ett slik at vi kan styrke hverandre og fange opp de unike erfaringer vi gjør på livets vei.»

"En av fordelene med dette møtet er at kvinner i alle aldre, fra åtte til 88, får se hvor viktige de er for å styrke hverandre,» sa søster Oscarson.» I en verden hvor budskapet er at det skal være likestilling i alle ting, tror jeg vi må gjenta at kvinner, og unge kvinner spesielt, som søker å forstå sine roller i verden, har unike gaver og spiller en unik rolle.»

http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-auxiliary-leaders-announce-international-board-members

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.