Pressemelding

Kvinnelige ledere i Kirken utnevnt til lederskapsråd

Flere kvinnelige ledere på øverste plan i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har blitt utnevnt av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum til prestedømmets lederskapsråd i Kirken.

Søster Bonnie L. Oscarson omtalte sin nye oppgave i Misjonærprogrammets utøvende råd i et innlegg på Facebook. “Jeg husker fortsatt godt det jeg følte da president Thomas S. Monson bekjentgjorde den senkede misjonæralderen for unge kvinner. I dag har jeg vært vitne til et annet betydningsfullt øyeblikk – jeg ble invitert til å delta som medlem av Misjonærprogrammets utøvende råd. Det er en ære. Dette er en av Kirkens tre ledende rådsforsamlinger, som alle ledes av et medlem av De tolv. Søster Linda Burton vil nå virke i Det utøvende råd for prestedømmet og familien, og søster Rosemary Wixom vil delta i Det utøvende råd for tempelarbeid og slektshistorie. For en fantastisk tid å være kvinne i Kirken, hvor våre røster behøves og verdsettes mer enn noensinne. Jeg er takknemlig for anledningen til å bidra med mitt perspektiv og få oppleve dette rådet, idet vi samarbeider om å spre det gjengitte evangeliums budskap.”

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum uttrykte sin støtte til de nye utnevnelsene for de kvinnelige lederne på sin Facebook-side. “Det gledet meg veldig å lese søster Bonnie Oscarsons Facebook-innlegg om de nye oppgavene for våre kvinnelige funksjonærer i de tre prestedømsrådene på øverste plan. Vi trenger deres visdom og deltagelse! Det er fornuftig at deres oppgaver passer med deres nåværende ansvarsoppgaver. Søster Oscarson vil virke i Misjonærprogrammets utøvende råd i en tid da Kirken har flere misjonærer enn noensinne, og mange av dem er unge kvinner. Søster Wixoms utnevnelse til Det utøvende råd for tempelarbeid og slektshistorie vil hjelpe oss å lære våre unge hvordan de kan finne ut mer om sine forfedre. Det gleder meg også at Det første presidentskap har godkjent å endre navn fra Prestedømmets utøvende råd til Det utøvende råd for prestedømmet og familien. Vi vet at søster Burton vil gi verdifull innsikt i denne nye stillingen, ettersom hun representerer Kirkens kvinner over hele verden.”

Søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president; Søster Bonnie L. Oscarson, Unge kvinners øverste president; og søster Rosemary M. Wixom, Primærs øverste president, har blitt utnevnt til rådsforsamlinger som fastsetter retningslinjer for Kirken.

Søster Burton sa følgende på sin Facebook-side. “Det er med takknemlighet jeg har blitt utnevnt til til å virke i Det utøvende råd for prestedømmet og familien. Gode menn og kvinner i Kirken gjennom hele historien har samarbeidet om å bygge et sterkt fundament for at Kristi gjengitte evangelium kan blomstre og gi håp til en verden som så ofte mangler lys. Det er nå viktigere enn noen gang at vi står sammen og følger vår himmelske Faders plan for å bringe sine barn hjem.”

Søster Burton vil virke i Det utøvende råd for prestedømmet og familien, søster Oscarson vil virke i Misjonærprogrammets utøvende råd og søster Wixom vil virke i Det utøvende råd for tempelarbeid og slektshistorie. Navnet på Prestedømmets utøvende råd er endret til Det utøvende råd for prestedømmet og familien.

Rosemary M. Wixom skrev følgende på sin side. “Primær-barn synger “Jeg ser vår Herres tempel”. Noen barn utfører også slektsforskning og kartotekføring. De elsker å lytte til historier om templet og sine egne forfedre. Det gir dem en følelse av tilhørighet og styrker deres motivasjon til å holde seg standhaftige i evangeliet og komme til templet en dag. Jeg vet at sannhetene vi lærer våre barn, vil være med dem som voksne, og derfor anser jeg det som et spesielt privilegium å nå få virke i Det utøvende råd for tempelarbeid og slektshistorie.”

“Vi er overbevist om at den visdom og dømmekraft som disse presidentene for hjelpeorganisasjonene på øverste plan vil tilføre, vil gi en verdifull dimensjon til det viktige arbeidet som utføres av disse rådene,” sto det i et brev til generalautoritetene og hjelpeorganisasjonenes øverste presidentskaper fra Kirkens president Thomas S. Monson, president Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, og president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap.

De nye oppgavene trer i kraft med øyeblikkelig virkning.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.