0.jpeg
Pressemelding

Kvinnelig leder i mormonkirken taler under konferanse i Europaparlamentet

Brussel, 9. november 2017

 "I stedet for at regjeringer overbeviser kvinner om hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det, og når de skal gjøre det, må vi sørge for at deres menneskerettigheter - inkludert deres rett til religiøs tro etter eget valg - respekteres" ,sa søster Bingham, leder i Hjelpeforeningen i Kirken. Hun ble ledsaget av søster Sharon Eubank, søster Binghams førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap og direktør for LDS Charities, Kirkens humanitærhjelp.

I mange land rundt om i verden blir mennesker forfulgt for sine religiøse overbevisninger eller trosretninger. Der dette skjer, er kvinner og piker ofte mål for umotivert vold eller former for straff. I sin tale drøftet søster Bingham verdien av kvinner i samfunnet, kvinners bidrag til fellesskapet og inviterte publikum til å se etter måter å oppbygge kvinner rundt seg på.

Hun sa: “Å styrke kvinner bør være en prioritet for alle, fordi de er en sterk kraft for å skape et samfunn der fred, religionsfrihet og menneskerettigheter virkelig kan trives.”

Den andre hovedtaleren var dr. Ján Figel’, spesialutsending for Religions- og trosfrihetens fremme utenfor Den europeiske union. Åpningstalene ble etterfulgt av et panel bestående av internasjonale eksperter: Dr. Nazila Ghanea, Oxford University; Gillian Kitley, FN, Kontor for forebygging av folkemord, og med ansvar for å beskytte; Sandra Jolley, nestleder i USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet; og [Representative of the EEAS].

Denne begivenheten markerte åpningen av tre paneldiskusjoner som vil finne sted i desember, januar og februar.  Disse mindre arrangementene, der Kirkens EU-kontor er vertskap, vil bygge videre på hovedtemaene fra konferansen som ble avholdt i dag.

Om begivenheten sa Záborská "Det er en ære for meg å være vert for en slik konferanse med et slikt tema. Det er også en slags bekreftelse på min religion."

Etter “Kvinner i tro”-konferansen deltok søster Bingham og søster Eubank på en lunch sammen med de andre paneldeltagerne og inviterte gjester. I slutten av uken vil søster Bingham tale ved en sammenkomst av Siste Dagers Hellige kvinner fra stavene Brussel og Antwerpen (tbc).

På Kirkens deltakelse i denne hendelsen sa søster Eubank: "Fordi vi er alle barn av den samme Gud, er vi knyttet til hverandre, vi er brødre og søstre. Så fremgangen din, selv om du tilhører en annen tro, er viktig for fremgangen min fordi vi er sammenkoblet på den måten."

Hjelpeforeningen er for kvinner i alderen 18 år og over, og dens formål er å gi støtte for de timelige og åndelige behovene til alle kvinner i Kirken, samt andre som er i nød. Hjelpeforeningen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en av verdens største kvinneorganisasjoner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.