Pressemelding

Kommende bind tre av "Hellige" ser tilbake på Kirkens historie i Europa

Bidrag fra tidlige siste dagers hellige styrker tro på tvers av generasjoner

Den britiske historikeren James Perry anser historie som en måte å “finne ut hvorfor ting er slik de er.” Nysgjerrigheten hans ble til en lidenskap og senere en karriere. Som forfatter av og historiker for tredje bind av “Hellige”, en historisk skildring om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, fokuserer Perrys forskning på livet til tidlige medlemmer av Kirken i Storbritannia og Europa. Bind tre skal etter planen utgis i første halvdel av 2022.

Han sa at bind tre omhandler “den sannsynligvis minst kjente perioden av Kirkens historie”, og at “lesere kan forvente å lære mer om Kirkens historie i Europa, hvordan den opplevde to verdenskriger og økonomiske kriser. Også hvordan Kirken snakket om tidligere praksiser innen polygami og overvant noe av det økonomiske og politiske presset den opplevde i Amerika.” Dette bindet vil også vise hvordan det sveitsiske tempelet ble til og hvordan det påvirket utviklingen av templer over hele verden.

Perry sa at dette bindet av “Hellige” vil dekke historier om siste dagers hellige i Tsjekkoslovakia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Storbritannia og andre europeiske land.

James Perry Image 01
James Perry Image 01
James Perry, PhD, FHEA er forfatter og historiker for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I sitt arbeid leser Perry brev, opptegnelser og dagbøker og gjennomgår også utklippsbøker og andre historiske dokumenter for å finne og bekrefte historiene han kommer over. Han og andre historikere prøver å finne historier som er “interessante nok til å få leserne til å bla til neste side, vise utviklingen i Kirken og er åndelig oppbyggende. Vi tar også opp kontroversielle hendelser, men vi ønsker også å informere, gi opplæring og inspirere Kirkens medlemmer.”

“Jeg blir alltid overrasket over de ofre som Kirkens medlemmer er villige til å gjøre. Spesielt når du ser for deg at du er i en annens situasjon der vedkommende har mistet sine kjære i krigstid, ektemannen har dødd og de har all grunn til å vende seg bort fra religion og fra Gud, men istedenfor kommer de nærmere og er fortsatt villige til å ofre selv om de ikke har noe. Det er bare svært inspirerende.”

Å produsere ‘Hellige’ er en samarbeidsprosess mellom historikere og kreative forfattere,” sa Perry. “Som historiker prøver jeg å finne personer og gi de kreative forfatterne flere forskjellige alternativer. Når de har sett på kildene vi har samlet, vil de begynne å skissere hvordan historien kan ha sett ut og veve inn mange forskjellige utviklingstrekk som har funnet sted i Kirken.”

Han sa at dette arbeidet ikke ville vært mulig uten de personlige dagbøkene og opptegnelsene som har blitt ført siden Kirkens tidlige tid. Perry oppfordrer vår tids siste dagers hellige til å gjøre det samme.

“Vi er bare ett ledd i kjeden av gjenopprettelsens historie, og er berettiget til å hente styrke fra dem som har gått foran oss. Vi deler også ansvaret for å etterlate en arv til dem som vil følge etter oss,” sa Perry.

Det er hans ønske at medlemmer og venner av Kirken i Europa vil lese Hellige og “få et ønske om å prøve litt hardere, bli litt bedre og hente styrke fra bidragene andre har gitt tidligere,” sa Perry. “Tilstanden til Kirken i Europa i dag er i stor grad et resultat av dem som har gått foran oss. De har overvunnet stereotypier, bygget bygninger, delt evangeliet med andre, skrevet avisartikler og hver av disse handlingene har fortsatt å forme Kirken og den plass den har i samfunnet i dag.”

James Perry Image 02
James Perry Image 02
James Perry sammen med sin familie2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

For dem som ønsker å lese “Hellige” bind én og to, kan papirutgaver kjøpes på distribusjonssentrene i nærheten av siste dagers hellige templer eller på Internett i Kirkens Nettbutikk (på 14 språk). Serien er også tilgjengelig uten kostnad i Evangeliebibliotek og i andre formater her. Tips til leserne: Hver bok i serien avsluttes med en tempelinnvielse: bind én, Nauvoo tempel; bind to, Salt Lake tempel og bind tre, Sveits tempel.

I tillegg vil en serie på seks historier som er forsket frem og skrevet av Perry, bli utgitt månedlig i Kirkens nyhetsredaksjoner over hele Europa. Disse artiklene vil inneholde bidrag fra siste dagers hellige til Kirkens grunnvoll i Europa. Serien har tittelen “Milepæler og mirakler: Arven etter siste dagers hellige i Europa”, og begynner med Arthur Winter: “En av Storbritannias store gaver til Kirkens arbeid.”

Om James Perry, PhD, FHEA

James Perry ble medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som ung mann i England. To år etter at han ble døpt, utførte han en heltidsmisjon i England Manchester misjon. Han følte seg beæret over å virke i områder hvor siste dagers hellige misjonærer og medlemmer hadde bodd i Kirkens tidlige tid.

Etter sin misjon studerte Perry historie ved Lancaster University og mottok en bachelorgrad, en mastergrad og en doktorgrad. Han er medarbeider ved Higher Education Academy og har tidligere vært forsker og medforeleser ved Lancaster University, og leder for universitetskarriere- og akademiske støttegrupper ved Newcastle College.

Perry arbeider på heltid for Kirken som forfatter og historiker, og virker for tiden som grenspresident for sin forsamling i Nord-England hvor han bor sammen med sin hustru og sine to barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.