Pressemelding

Kirkens navn

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har kommet med følgende uttalelse angående Kirkens navn:

"Herren har innprentet i mitt sinn betydningen av navnet han har åpenbart for sin Kirke: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi har arbeid foran oss for å komme i harmoni med hans vilje. I de siste ukene har ulike ledere i Kirken og dens avdelinger innledet de nødvendige tiltakene for å gjøre dette. Ytterligere informasjon om dette viktige emnet vil bli gjort tilgjengelig i de kommende månedene."

Se de oppdaterte stilretningslinjene i Kirkens nyhetsredaksjon, som gir rettledning i hvordan man henviser til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på riktig måte. I de kommende månedene, vil Kirkens nettsteder og materiell bli oppdatert for å gjenspeile president Nelsons veiledning.
 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.