Pressemelding

Kirkens ledere oppfordrer medlemmene til å inngå pakter og utvikle et dypere forhold til Jesus Kristus

15 nye templer bekjentgjort, ett av dem i Edinburgh i Skottland

Tilbring mer tid i tempelet og vær mer trofast mot Guds pakter, var oppfordringen som ble gitt til medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden under Kirkens generalkonferanse i april 2024, som ble avholdt i Konferansesenteret i Salt Lake City. Russell M. Nelson, Kirkens president, sa at “ingenting vil hjelpe deg mer å holde fast i jernstangen enn å tilbe i tempelet så regelmessig som omstendighetene tillater det.”

Generalkonferanser i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige finner sted hver sjette måned. Kirkens globale ledere taler til medlemmer og venner over hele verden. Konferansens fem møter ble avholdt 6.–7. april 2024, og ble direktesendt på 70 språk. Opptak av ytterligere 30 språk blir tilgjengelige noen dager senere. 

Guds plan er laget for å bringe alle hjem, sa eldste Patrick Kearon, fra England. Eldste Kearon er det nyeste medlemmet av De tolv apostlers quorum. Guds plan er laget for bringe alle hans barn hjem, ikke å holde dem ute, sa han.

Søster J. Anette Dennis, en leder i kvinnenes organisasjon, talte om å inngå pakter med Gud. Hun minnet medlemmene på at vi har det privilegium og den velsignelse det er å bli invitert inn i et paktsforhold med Gud, der vårt eget liv kan bli et symbol på denne pakten. Hun fortsatte med å si at pakter skaper den slags forhold som gjør det mulig for Gud å forme og forandre oss over tid og løfte oss til å bli mer lik Jesus Kristus.

Eldste Massimo De Feo, generalautoritet-sytti og president for området Europa sentralt, brukte en historie fra Det nye testamente om en blind mann for å undervise om tre prinsipper for å ha et klart åndelig perspektiv. Det første er å fokusere på Jesus Kristus og holde fast ved det vi vet er sant. Det andre er å “legge det naturlige menneske bak seg, omvende seg og begynne et nytt liv i Kristus”. Det tredje prinsippet er å høre Herrens røst og la ham veilede oss.

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum underviste om trinnene for å finne en høyere glede gjennom Jesus Kristus – med glede som selve hensikten med Guds plan for sine barn.  Den tysk-fødte apostelen sa: “Hvis du føler at det kunne vært mer slik glede i livet ditt, oppfordrer jeg deg til å legge ut på reisen for å følge Jesus Kristus og hans vei.

Eldste Jack N. Gerard, annenrådgiver i presidentskapet for området Europa sentralt, valgte emnet integritet. “Å utøve integritet i våre valg er et ytre uttrykk for en indre forpliktelse til å følge Frelseren Jesus Kristus,” sa han.

Eldste Jeffrey R Holland i De tolv apostlers quorum minnet alle på “at Gud hører enhver bønn vi holder og besvarer hver enkelt av dem i henhold til den vei han har satt for at vi skal nå vår fullkommenhet.” Eldste Holland bekreftet så at “det er av grunner som bare er kjent for Gud at bønner blir besvart annerledes enn vi håper – men jeg lover at de blir hørt, og de blir besvart i henhold til hans urokkelige kjærlighet og kosmiske tidsplan.”

Søster Susan H. Porter, en leder i Kirkens barneprogram, oppfordret alle til å be for å lære Gud å kjenne, for å vokse personlig og for å vise Guds kjærlighet til andre.

Under konferansen oppholdt Kirkens medlemmer endringer blant lederne. Et nytt Søndagsskolens generalpresidentskap ble kalt. Åtte generalautoritet-syttier ble avløst og gitt emeritusstatus. Elleve nye områdesyttier ble kalt fra hele verden, tre av dem vil begynne å virke i Kirkens område Europa sentralt, fra 1. august 2024.

Syttier i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige virker som “spesielle vitner” og bistår De tolv apostler med å “bygge opp Kirken og ordne alle dens anliggender”.

Under det avsluttende møtet på generalkonferansen i april 2024 bekjentgjorde president Russell M. Nelson planer om å bygge ytterligere 15 templer:

 • Uturoa, Fransk Polynesia
 • Chihuahua, Mexico
 • Florianópolis, Brasil
 • Rosario, Argentina
 • Edinburgh, Skottland
 • Brisbane Australia syd
 • Victoria, Britisk Columbia
 • Yuma, Arizona
 • Houston Texas syd
 • Des Moines, Iowa
 • Cincinnati, Ohio
 • Honolulu, Hawaii
 • West Jordan, Utah
 • Lehi, Utah
 • Maracaibo, Venezuela

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.