Pressemelding

Kirkens ledere oppfordrer Kirkens kvinner til å yte tjeneste til flyktninger

Hjelpearbeidet ‘Jeg var en fremmed’ kunngjort

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte ut et brev der de oppfordret mormonkvinner i alle aldre til å hjelpe flyktninger i sine lokalsamfunn. Brevet, som kunngjorde hjelpearbeidet “Jeg var en fremmed”, inneholdt en invitasjon fra de øverste presidentskapene i Kirkens hjelpeorganisasjoner, Hjelpeforeningen, Unge kvinner og Primær, samt informasjon om hvordan den enkelte kan bidra.

“Vi minner siste-dagers-hellige over hele verden om at et av de grunnleggende prinsipper i Jesu Kristi evangelium er å ‘gi av deres midler til de fattige, enhver ifølge det han har… ved å yte dem hjelp, både åndelig og timelig ifølge deres ønsker’ (Mosiah 4:26),” stadfester brevet fra Det første presidentskap.

Brevet fra Kirkens ledere, samt nærmere informasjon om om hvordan den enkelte kan bidra, har blitt kunngjort på iwasastranger.lds.org, et nettsted som er opprettet i forbindelse med hjelpearbeidet.

Søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president, omtalte dette hjelpearbeidet på Kirkens 186. årlige generalkonferanse, da hun sa, “Som søstre utgjør vi mer enn halvparten av Herrens lagerhus som kan hjelpe vår himmelske Faders barn.” Hun refererte til informasjon fra FN, og sa at det finnes mer enn 60 millioner flyktninger over hele verden, og at halvparten av disse er barn. “Dette er en anledning til å yte tjeneste for den enkelte, i familier, og gjennom en organisasjon, ved å tilby vennskap, veiledning og annen Kristus-lignende tjeneste, og er en av mange måter søstre kan yte tjeneste på,” sa hun.

I oktober 2015, sendte Det første presidentskap et brev til alle medlemmer av Kirken der de oppfordret dem til å hjelpe flyktninger i alle deler av verden.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.