Pressemelding

Kirken uttrykker bekymring for dem som flykter fra vold, krig og religiøs forfølgelse

Som svar på nylige henvendelser fra media har følgende uttalelse blitt gitt:

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er bekymret for den timelige og åndelige velferd til alle Guds barn over hele jorden, med spesiell bekymring for dem som flykter fra fysisk vold, krig og religiøs forfølgelse. Kirken oppfordrer alle mennesker og myndigheter til å samarbeide fullt ut med å søke de beste løsningene for å dekke menneskers behov og lindre lidelse.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.