Pressemelding

Kirken gir bakgrunnsinformasjon for den senere tids mediedekning på egne nettsider

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har gitt følgende informasjon som svar på spørsmål fra nyhetsmediene:

I mange år har Kirken hatt en henvisningsdel på sitt viktigste nettsted om forskjellige emner i evangeliet, som er oppført i alfabetisk rekkefølge. I november 2013 begynte Kirken å supplere materialet der ved å publisere inngående essayer om emner av spesiell allmenn interesse, herunder beretningene om Joseph Smiths første syn, prosessen med å oversette Mormons bok og mange flere (se en fullstendig liste under). Siden Gospel Topics på LDS.org fikk så ny design for å fungere bedre som en ressurs for personlig studium for Kirkens medlemmer.

For tre uker siden fullførte Kirken en serie om emnet flergifte (polygami), som nylig har vært gjenstand for en rekke reportasjer i mediene. Nedenfor finner du ytterligere bakgrunnsinformasjon om disse essayene.

Mye av det du finner i essayene om flergifte, er utgitt i forskjellige kilder og har vært kjent blant beleste medlemmer, historikere og ledere i Kirken i mange år. Kirken har nå samlet denne informasjonen til ett sted som en praktisk måte å gjøre disse ressursene lett tilgjengelig for alle medlemmer på.

At Joseph Smith hadde flere hustruer er naturligvis ingen nyhet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gikk offentlig ut med Joseph Smiths praktisering av flergifte for over 150 år siden, ikke minst i debatten med andre trossamfunn som kunne spore sin opprinnelse til Joseph Smith, og som hevdet at han ikke praktiserte flergifte. Men selv om flergifte ble praktisert blant Kirkens første ledere og medlemmer, opphørte denne praksisen offisielt for mer enn 100 år siden.

Kirken er oppmerksom på den store interessen for mange av disse emnene. Nyere forskning, som prosjektet Joseph Smith Papers, har samlet mer informasjon enn noen gang før om den tidlige Kirkens læresetninger og praksis. Sidene Gospel Topics er ment som en personlig ressurs for medlemmer som studerer og underviser om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie og lære. Vi lever i en verden hvor det er så mye informasjon om ethvert emne. Ikke minst nå i Internett-alderen, finnes det både gode og dårlige kilder til informasjon. Som kirke er det viktig for oss å utforske og sørge for offisiell, pålitelig og historisk korrekt informasjon om vår historie og lære.

En fullstendig liste over inngående essayer er oppført nedenfor:

 1. Er mormoner kristne? 20. november 2013
 2. Beretninger om det første syn 20. november 2013
 3. Rase og prestedømmet 6. desember 2013
 4. Flergifte og familier i Utahs tidlige historie 16. desember 2013
 5. Oversettelsen av Mormons bok 30. desember 2013
 6. Mormons bok og DNA-undersøkelser 31. januar 2014
 7. Å bli som Gud 24. februar 2014
 8. Fred og vold blant de siste-dagers-hellige på 1800-tallet 13. mai 2014
 9. Oversettelsen av og historikken bak Abrahams bok 8. juli 2014
 10. Flergifte i Kirtland og Nauvoo 22. oktober 2014
 11. Manifestet og slutten på flergifte 22. oktober 2014

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.