Pressemelding

Kirken feirer 10 års samarbeid med UNICEF

UNICEFs ledere i USA besøker steder for Kirkens humanitærhjelp i Salt Lake City

Ledere fra UNICEF i USA besøkte steder for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges humanitærhjelp i Salt Lake City i Utah, torsdag 12. januar 2023. UNICEF og Kirken feirer ti år med samarbeid for å hjelpe nødstilte barn over hele verden.

Besøket ble arrangert av høytstående ledere i Kirken og Kirkens avdeling for velferds- og selvhjulpenhetstjenester ved Kirkens hovedkvarter. De deltok onsdag kveld på en middag på Temple Square sammen med eldste Gary E. Stevenson i De tolv apostlers quorum, presiderende biskop Gérald Caussé og Hjelpeforeningens generalpresident Camille N. Johnson samt administrerende direktør for Velferds- og selvhjulpenhetstjenesten, Blaine R. Maxfield.

“Vi uttrykker takknemlighet for det langvarige samarbeidet med UNICEF i USA. Deres arbeid med å gi omsorg til sårbare barn og deres familier rundt om i verden, er på lik linje med Kirkens globale fokus på ernæring i tidlig barndom. Vi streber etter å følge Kristi formaning om å vise kjærlighet og tjene vår neste,” sa biskop Caussé.

“Vi gleder oss over denne muligheten til å samarbeide med UNICEF i USA for å bidra til å gi barn bedre ernæring og helse,” sa president Johnson.

“Jeg blir bokstavelig talt blåst av banen av alt vi har sett,” sa Michael Nyenhuis, president og administrerende direktør for UNICEF i USA, under sitt aller første besøk til Salt Lake City. Nyenhuis holder til i New York City. “Dere er ikke bare bidragsytere. Dere er faktisk kalt til dette og jeg tror at det kall troende mennesker har til dette arbeidet, gjør dem mer engasjert,” sa Nyenhuis.

Sharon Eubank, leder for Kirkens humanitærtjeneste, ledet omvisningen av lederne for UNICEF i USA, på Humanitærsenteret og Welfare Square.

“Jeg håper dere vil se tre ting,” sa søster Eubank til gruppen. “Jeg håper dere vil se tegn på at folk prøver å vise sin tro på Jesus Kristus ved en eller annen form for praktisk handling. Jeg håper dere vil se ærbødighet for verdigheten til menneskesjeler, for alle mennesker, uansett hvilken tro, tradisjon eller politisk overbevisning de tilhører. Og jeg håper dere vil se at moralen om å tjene frivillig uten å få betalt for det, er bra for den sosiale strukturen og for menneskesjelen.”

Lederne for UNICEF i USA møtte også Kirkens presiderende biskopsråd på Temple Square.

“Jeg tror det er flere felt hvor vi kan samarbeide virkelig effektivt med Kirken, og en av dem er knyttet til vaksiner,” forklarte Nyenhuis. “Og så har vi feltet ernæring. Vi ser i dag en enorm nød innen ernæring for barn over hele verden.”

Samarbeidshistorikk

I 2013 ga Jesu Kristi Kirke støtte til vaksinering til UNICEF i Jordan. I 2014 sluttet Kirken seg til en koalisjon av partnere for å støtte programmer for nedbetaling av mødres utgifter ved fødsel.

Kirkens støtte har hjulpet 10 millioner kvinner med en vaksine mot stivkrampe for deres nyfødte barn, og bidratt til å redusere antall berørte land fra 50 til 12 der belastningen har vært høy.

Det første samarbeidet innen nødhjelp fant sted i 2015, med et tiltak for på å hjelpe flyktninger i Europa. Over 115 000 barn har blitt hjulpet gjennom partnerskapet Learning for Life, som kom i gang i Kongo, Kenya, Sudan og i Uganda i 2018. I 2021 sluttet Kirken seg til et verdensomspennende tiltak for distribusjon av covid-19-vaksiner.

“Vi har, siden den gang, levert 1,8 milliarder vaksinedoser over hele verden, og har bidratt til å redusere Covid-krisen til et absolutt mer kontrollerbart nivå,” bemerket Nyenhuis.

I tillegg samarbeidet Kirken i fjor med UNICEF i deres verdensomspennende program No Time to Waste for å forebygge og behandle feilernæring av barn.

“Dette verdensomspennende tiltaket er spesielt på linje med Kirkens Hjelpeforenings misjon om å lindre lidelse, innbefattet barn som er feilernært,” sa president Johnson. “Vi uttrykker vår kjærlighet til barn over hele verden, og vi er forpliktet til arbeidet med å bidra til å få slutt på livstruende former for feilernæring og gi barn et sunnere og lykkeligere liv.”

“Det finnes ingen som er bedre enn UNICEF når det gjelder å dra til de vanskeligste stedene og være der lengst, for å sørge for at de mest sårbare barna får tilgang til det de trenger,” tilføyde søster Eubank. “På steder hvor Kirken kanskje ikke har menigheter, kontorer eller lastebiler, der er UNICEF, og deres forpliktelse er der for å bli. Og jeg tror vi har sett innvirkningen av dette.”

“Jeg så at Kirken i dag virkelig lever opp til sin misjon som Jesus ga: Om å være hans hender og føtter i deres egne lokalsamfunn og deretter rundt omkring i verden,” konkluderte Nyenhuis.

“En viktig prioritet for Kirken er å gi lindring til det økende nivået av sult og feilernæring over hele verden,” sa Maxfield. “Våre bidrag og samarbeid med UNICEF i USA hjelper de mest sårbare barn og mødre over hele verden.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.