Youth-Program-Changes-May-2018.jpeg
Pressemelding

Kirken bekjentgjør et nytt verdensomspennende initiativ for barn og ungdom

En ny tilnærming for å erstatte alle nåværende aktivitetsprogrammer for piker og gutter, unge kvinner og unge menn fra januar 2020, har blitt bekjentgjort av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Barn og unge i Kirken over hele verden er verdifulle. De representerer fremtiden, og å dekke deres behov er et betydelig fokus for Kirken.

I mange år har mormonledere utviklet et nytt initiativ for å undervise og gi lederskap og utviklingsmuligheter til alle barn og unge, for å styrke familier og ungdom over alt mens de utvikler tro på Herren og Frelseren, Jesus Kristus. Denne nye tilnærmingen er ment å skulle hjelpe alle piker og gutter, unge kvinner og unge menn til å finne sin evige identitet, bygge sin karakter og motstandskraft, utvikle ferdigheter og oppfylle sin guddommelige rolle som Guds døtre og sønner. Initiativet er utformet slik at lokale ledere, familier samt de unge selv kan tilpasse sin innsats, samtidig som det gir muligheter for tjeneste og aktiviteter, bygge sunne relasjoner og støttende lokalsamfunn. Opplysninger vil bli gitt på childrenandyouth.lds.org når datoen for implementering nærmer seg.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.