Pressemelding

Kirkehistorisk avdeling utgir boktrykkerens manuskript til Mormons bok i en ny bok

Boken er den nyeste i prosjektet ‘The Joseph Smith Papers’

En ny bok i serien “Joseph Smith Papers Project” som inneholder boktrykkerens manuskript til Mormons bok, ble utgitt 4. august av Church Historian’s Press, en underavdeling av Historisk avdeling i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. “Åpenbaringer og oversettelser, bind 3: Boktrykkerens manuskript til Mormons bok” er den ellevte utgitte bok i prosjektet som et ledd i Kirkens vedvarende innsats for å gjøre alle dokumenter produsert av Kirkens grunnlegger Joseph Smith eller hans skrivere, offentlig tilgjengelig.

Boken er utgitt i to deler, hver av dem i full farge og størrelse, som viser hver side av det historiske manuskriptet med et høyoppløselig bilde og en fargekodet avskrift. I tillegg til bildene og avskriftene av manuskriptet inneholder boken også en liste over skrivere og boktrykkere som bidro til produksjonen og trykkingen av 1830-utgaven av Mormons bok.

“Fargebilder av høy kvalitet av det mest komplette tidlige manuskriptet til Mormons bok gir lesere av denne boken enestående tilgang, som om de holdt originalen i sine egne hender,” sier assisterende kirkehistoriker og skriver Richard E. Turley jr.

Utgivelsen av boken representerer en viktig milepæl i et langvarig samarbeid mellom historikere fra avdeling for Kirkens historie og Kristi Samfunn (tidligere den Reorganiserte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).

Video på engelsk om samarbeidet for å utgi boken med manuskriptet:

“Vi er svært glad for at de har samarbeidet med oss i denne prosessen, og de har vært usedvanlig gode forvaltere av dette uvurderlige dokumentet,” sier eldste Steven E. Snow i De syttis quorum, som er Kirkens historiker og opptegnelsesfører og administrerende direktør for Kirkehistorisk avdeling. “Det er flott å kunne samarbeide slik vi har gjort, og å være i stand til å utgi denne spesielle boken. Jeg tror medlemmer av begge kirkesamfunn vil finne dette svært interessant.” Kirken har bidratt til å bevare dokumentet.

“Jeg syns egentlig det er ganske bemerkelsesverdig,” sier Ronald E. Romig fra Kristi Samfunn, som er leder for Kirtland tempel besøkssenter. “Jeg husker da det ikke var like mye samarbeid som det er i dag, og det har vært svært forfriskende, og jeg er takknemlig for at dette er tilfellet.”

Romig tilføyde: “Vi er svært takknemlig for fagfolkene og medarbeiderne som har arbeidet med Joseph Smith Papers-prosjektet. Ikke bare regner jeg dem som nære kolleger og venner i mange tilfeller, men… jeg har satt større og større pris på deres bidrag til å bevare og gjøre ikke bare dette spesielle manuskriptet, men mange av de hellige dokumentene fra gjenopprettelsen, tilgjengelig for personer som rett og slett aldri ville ha sett dem om de ikke var fagfolk.”

Mormoner regner Mormons bok som hellig skrift og som en ledsager i sitt studium av Bibelen, og de tror den inneholder en opptegnelse om oldtidens amerikanske sivilisasjoner og er et annet testamente om Jesus Kristus. 

Video på engelsk om historien bak boktrykkerens manuskript til Mormons bok:

Fra begynnelsen av april til slutten av juni 1829 dikterte Joseph Smith den eksisterende teksten av Mormons bok fra en oldtidsopptegnelse. Dette første manuskriptet som han og hans skrivere laget, er kjent som originalmanuskriptet, og det vil bli utgitt i en fremtidig bok i Joseph Smith Papers-serien. Mindre enn 30 prosent av originalmanuskriptet har overlevd på grunn av betydelige vannskader som det ble påført på 1800-tallet. Det meste av dette manuskriptet finnes ved Kirkehistorisk bibliotek i Salt Lake City.

Da det opprinnelige manuskriptet var fullført og Joseph Smith hadde sikret seg en boktrykkers tjenester, ba Smith om å få laget en annen kopi av teksten kjent som boktrykkerens manuskript. Med boktrykkerens manuskript kunne det opprinnelige manuskriptet oppbevares trygt mens den andre kopien ble levert til E. B. Grandins trykkeri i Palmyra, New York, der det ble brukt til setting av den første utgaven av Mormons bok.

Boktrykkerens manuskript kom til slutt i Kristi Samfunns besittelse, som har sitt hovedkvarter i Independence, Missouri. Kristi Samfunn har bevart det i mer enn 100 år, og har gitt tillatelse å utgi det i denne boken. Boktrykkerens manuskript er så godt som fullstendig, ettersom bare tre linjer av den opprinnelige teksten mangler.

Video på engelsk om historien bak boktrykkerens manuskript til Mormons bok:

En tilhørende artikkel om oversettelsen av Mormons bok finnes i oktobernummeret 2015 av Kirkens tidsskrift Liahona, og er nå tilgjengelig på Internett. Både innledningen til den nye boken og tidsskriftsartikkelen drøfter redskapene Joseph Smith brukte til å oversette, og begge inneholder bilder som aldri før er vist av en seersten Joseph Smith sannsynligvis brukte i forbindelse med oversettelsen av Mormons bok.

Stenen han brukte i forbindelse med oversettelsen, ble ofte omtalt som en sjokoladefarget sten med oval form. Stenen ble overlevert fra Joseph Smith til skriveren Oliver Cowdery, og deretter fra Cowderys enke, Elizabeth Whitmer Cowdery, til Phineas Young. Young overleverte den så til sin bror Brigham Young, Kirkens andre president. Etter at president Young døde, ga en av hans hustruer, Zina D. H. Young, den til Kirken. I tillegg til denne seerstenen viser historiske opptegnelser at Joseph Smith hadde andre seerstener mens han levde.

Prosjektet har blitt godkjent av Den nasjonale kommisjon for historiske publikasjoner og opptegnelser (NHPRC), en avdeling av Nasjonalarkivet. Bøkene i Joseph Smith Papers-serien blir grundig gjennomgått av andre fagfolk, både i og utenfor Kirken.

Den trykte utgaven av Joseph Smith Papers forventes å omfatte mer enn 20 bind når den er ferdig. Den er delt i seks serier: Dagbøker, åpenbaringer og oversettelser, historier, dokumenter, administrative opptegnelser, juridiske dokumenter og forretningsdokumenter. Den første boken i prosjektet ble utgitt i 2008. Du finner mer informasjon på josephsmithpapers.org. 

Noen sitater fra pressekonferansen:

 “Vi er glade for at dette dokumentet nå vil være tilgjengelig for fagfolk og medlemmer av Kirken for gjennomgang og studium slik de selv måtte ønske,” sa eldste Steven E. Snow i De sytti under en pressekonferanse i Kirkehistorisk bibliotek. “Det fine med denne boken, så vel som alle bøkene i Joseph Smith Papers-prosjektet, [er at] alle disse til slutt vil være å finne på Internett, fritt tilgjengelig for alle.” Eldste Snow er også Kirkens historiker og opptegnelsesfører og administrerende direktør for Kirkehistorisk avdeling.

“Dette er virkelig et unikt bidrag til studium, forskning og forståelse av siste-dagers-hellig historie og kultur,” sa Robin Linkhart, De syttis president i Kristi Samfunn, under pressekonferansen. “Den fantastiske ressursen på to bind representerer flere tiår med forskning i forbindelse med boktrykkerens manuskript.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.