Pressemelding

Juleinitiativet ‘Lys for verden’ oppfordrer til Kristus-lignende tjeneste

Mormonene deltar i verdensomspennende innsats

Juleinitiativet “Lys for verden”, nå i sitt andre år, fokuserer på å feire og dele Jesu Kristi lys, “verdens lys” (Johannes 8:12). Frelseren sa “dere er verdens lys” (Matteus 5:14). 

“Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre,” sa Kirkens president Thomas S. Monsonen generalkonferanse-tale i oktober 2015.  

Medieressurser

Innhold som kan deles er tilgjengelig på Kirkens landsnettsteder på http://www.jesukristikirke.no/lys-for-verden-2017 eller mormon.org inkludert en ny inspirerende video på 33 språk. En tjeneste-adventskalendar, “på 24 måter, i 24 dager”, kan lastes ned fra Kirkens landsnettsteder, for å oppfordre mennesker om å følge Kristi lære i julen.

Landsnettstedene for 30 land i Europa-området vil vise særtrekk i Frelserens tjeneste og lære – gjennom daglige memer, tjenesteideer og korte videoer, og tilbyr innhold på 23 forskjellige språk.

En spillbar/nedlastbar versjon av hovedvideoen er også tilgjengelig på http://www.jesukristikirke.no/lys-for-verden-2017 og julen.mormon.org. Det delbare innholdet blir lagt ut på sosiale medier, som Facebook og Twitter. De på sosiale medier oppfordres til å dele sine erfaringer ved å bruke emneknaggen #LYSforVERDEN.

Initiativets historie

Kirken har, de siste årene, sponset nettkampanjer i julen og i påsken. Julekampanjer startet i 2014, med initiativet “Han er gaven”. Den ble etterfulgt av kampanjen “En Frelser er født” i 2015. Påskekampanjene het “På grunn av Ham”, “Fordi Han lever”, “Følg Ham” og “Fredsfyrsten”.  Alle disse kampanjene nådde millioner av seere over hele verden.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.