Newsroom
Pressemelding

Det første presidentskaps julebudskap 2014

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har publisert følgende julebudskap for 2014

Når vi feirer denne julen, går våre tanker til den hellige begivenheten for lenge siden da Fredsfyrsten og Verdens Lys ble født (se Jesaja 9:6). Jesus Kristus er vår Frelser og Forløser, som ble “såret for våre overtredelser… og ved hans sår har vi fått legedom” (Jesaja 53:5). Han lovet: “Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys” (Johannes 8:12).

Denne julen ber vi oppriktig om at Frelserens lys og vitnesbyrd må komme inn i vårt hjerte, at vårt liv må gjenspeile hans liv og egenskaper, og at mennesker overalt vil ta imot velsignelsene av hans barmhjertighet og nåde som er muliggjort ved hans sonoffer.

Måtte vi alle bli velsignet denne gledesfylte tiden av året, og måtte vi takknemlig anerkjenne vår himmelske Faders uforlignelige gave til oss – hans Sønn, vår Herre Jesus Kristus.

 

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.