Lederbiografi

José Teixeira

José A. Teixeira ble oppholdt som medlem av De syttis første quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 5. april 2008, 47 år gammel. Da han ble kalt, var han president for Brasil Sao Paulo syd misjon. Han var medlem av De syttis tredje quorum i området Europa vest fra 1997 til 2005. Han var rådgiver i presidentskapet for området Europa fra 1. august 2009 til 31. juli 2012, og siden har han vært president for området Europa.

José Teixeira studerte regnskap og handel ved Jaime Cortesao regnskapsinstitutt i Portugal i 1978. Han studerte senere bedriftsledelse ved handelshøyskolen IAT i Portugal. Før han ble kalt som misjonspresident, var han internasjonal revisor for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, med ansvar for Europa og Afrika. I denne stillingen ledet han administrasjonssenteret for Europa/Afrika i Solihull, England, og førte tilsyn med revisorene i områdene Europa øst, Europa sentralt, Europa vest, Afrika sydøst og Afrika vest.

Han har hatt en rekke kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Portugal Lisboa misjon, eldstenes quorumspresident, distriktspresident, rådgiver til en stavspresident, høyprestenes gruppeleder, rådgiver til en biskop, høyrådsmedlem, stavspresident, områdesytti og misjonspresident.

José Augusto Teixeira da Silva ble født i Vila Real, Portugal 24. februar 1961. Han giftet seg med Maria Filomena Lopes Teles Grilo i juni 1984. De har tre barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.