Pressemelding

Jesus Kristus, tro, kjærlighet og familie blant hovedtemaene på generalkonferansen

I Salt Lake City, i den amerikanske delstaten Utah, vil det første av seks møter under den 186. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bli direkteoverført over hele verden lørdag 26. mars 2016.

På disse møtene vil siste-dagers-hellige motta budskap fra Kirkens ledere, herunder Det første presidentskap, medlemmer av De tolv apostlers quorum og andre høytstående ledere og funksjonærer i Kirken.

“Gjennom hele mitt liv har Kirkens generalkonferanser vært spennende åndelige begivenheter, og Kirken selv har vært et sted hvor jeg har lært å kjenne Herren,” sier eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum, i sin tale på forrige generalkonferanse i oktober.

Repetisjon av forrige generalkonferanse

For å forberede seg til den kommende generalkonferansen i april, reflekterer mormoner ofte over budskap fra talerne på forrige konferanse.

Hovedtemaene på forrige konferanse var Jesus Kristus, vår himmelske Fader, tro, kjærlighet, livet og familien. Disse ble funnet ved hjelp av ordklynger.

Emnene i ordklyngen ble funnet ved å kombinere de engelske versjonene av talene og kjøre teksten gjennom programvare for ordanalyse.

Ordklynger er bare én måte medlemmene repeterer taler fra forrige generalkonferanse på. Medlemmer og deres venner bruker også bildesitater fra de halvårlige begivenhetene som daglige inspirerende budskap, og leser konferansetalene om og om igjen i løpet av de seks påfølgende månedene, så snart de legges ut på nettet på deres språk.

Tilknytninger til Europa-området

Selv om generalkonferansen blir sendt fra Salt Lake City – hvor kirkens hovedkvarter ligger – reiser mange av Kirkens ledere over hele verden for å besøke og vurdere behovene til Kirkens medlemmer.

I slutten av oktober 2015 besøkte søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president, og Bonnie L. Oscarson, Unge kvinners øverste president, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Tyskland, Sveits og Italia på sin rundreise i Europa. Der møtte de og fikk høre om gleder og utfordringer for noen av kvinnene i Europa.

 “Jeg har virkelig blitt imponert over mangfoldet jeg har sett her, og kjærligheten som finnes mellom mennesker,” sa søster Burton mens hun var i Europa. “Hvis vi kunne finne ut hvordan dette kan overføres til resten av verden, ville vi hatt det mye bedre.”

Andre ledere i Kirken har røtter i Europa.

I januar 2016 talte eldste Dale G. Renlund i De tolvs quorum om at han har foreldre som er skandinaviske innvandrere, og søskenbarn som fortsatt bor i Finland og Sverige. Eldste Renlund mener at en stor del av hans karakter kommer fra hans nordiske røtter, som har blitt videreført av hans foreldre.

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, ble født i Ostrava i dagens Tsjekkia. Familien flyktet fra sitt hjem da han var en ung gutt. Han fortalte om sin opplevelse av å være flyktning i et videoklipp i januar 2016.

Møtene under den 186. årlig generalkonferanse vil begynne på følgende tidspunkter i sentraleuropeisk tid.

  • Søndag 27. mars, kl. 13.00: Kvinnenes fellesmøte
  • Lørdag 2. april, kl. 18.00: Møtet lørdag formiddag
  • Lørdag 2. april, kl. 22.00: Møtet lørdag ettermiddag
  • Søndag 3. april, kl. 02.00: Prestedømsmøtet
  • Søndag 3. april, kl. 18.00: Møtet søndag formiddag
  • Søndag 3. april, kl. 22.00: Møtet søndag ettermiddag

Generalkonferansen kan sees direkte på lds.org og i møtehus over hele Europa.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.