Malaria01_230809_v1.jpeg
Pressemelding

Jesu Kristi Kirke bistår med ny malariavaksinering i Afrika

Nesten 40 000 barn vil motta vaksinen

På Global Vaccine Impact Conference i Spania 15. juni 2023, bekjentgjorde GAVI-stiftelsen et bidrag på 3 millioner amerikanske dollar fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for å støtte en historisk malaria-vaksinasjonskampanje i Afrika.

Kirkens bidrag vil styrke den koordinerte innsatsen til GAVI, UNICEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre for å anskaffe og distribuere den nye RTS,S-malariavaksinen. Takket være Kirkens hjelp vil anslagsvis 39 500 afrikanske barn få de fire dosene som kreves for å gi immunitet mot malaria som et direkte resultat av dette bidraget. Dette er en del av en stor, flerårig kampanje for å få 4,5 millioner barn vaksinert til og med 2025.

“Malaria er fortsatt en av Afrikas dødeligste sykdommer som tar livet av tusenvis av små barn hvert eneste år,” sa Fasteus Grosso, GAVIs direktør for engasjement i statlig og privat sektor, giverrelasjoner og kampanjer. “Takket være avgjørende finansiering fra givere som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, kan vi bidra til å beskytte flere utsatte barn når vaksinen rulles ut."

Ifølge GAVI døde anslagsvis 475 000 barn under fem år av malaria i Afrika i 2021, noe som gjør det til den største barnedødsårsaken på det kontinentet – men inntil nylig har ingen vaksine vært tilgjengelig. En malariavaksine har vært under utvikling i over 18 år. RTS,S-vaksinen ble godkjent av WHO for allmenn bruk i oktober 2021 etter en vellykket pilot i Ghana, Kenya og Malawi, hvor rundt 1 million barn fikk vaksinen. Dette er den første vaksinen mot malaria godkjent av WHO, sammen med andre som for tiden er under utvikling.

“Denne sårt tiltrengte nye RTS,S-malariavaksinen vil bidra til å beskytte tusenvis av små barn mot denne dødelige sykdommen,” sa Gérald Caussé, Kirkens presiderende biskop. “Vi er takknemlige for å være en del av dette historiske initiativet.”

RTS,S virker mot Plasmodium falciparum, den dødeligste malariaparasitten i hele verden og den mest utbredte i Afrika. RTS,S er den første vaksinen som anbefales for å forebygge malaria hos barn i områder med moderat til høy malariasmitte.

Ghanas helseminister, Kwaku Agyeman-Manu som også er siste dagers hellig, sa at denne malariavaksinen kan gjøre slutt på år med lidelse i landet fra denne "forferdelige sykdommen".

“I lokalsamfunn over hele landet mitt er folk begeistret og etterspørselen stor,” sa han.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har støttet GAVI-stiftelsen siden 2011. Kirken gir økonomisk støtte til fremtredende globale vaksinasjons-samarbeidspartnere for å anskaffe og levere vaksinasjoner, overvåke sykdommer, respondere på utbrudd, lære opp helsepersonell og utvikle eliminerings- og utryddelsesprogrammer. Denne innsatsen resulterer i flere vaksinerte barn og at færre liv går tapt på grunn av malaria, meslinger, røde hunder, stivkrampe hos mødre og nyfødte, polio, diaré, lungebetennelse, gulfeber og andre sykdommer.

“Vaksinasjonsprogrammer er en investering i menneskelig kapital,” sa Sierra Leones helseminister Austin Demby. “De forbedrer helse, forventet levealder og arbeidsytelse. De er en nedbetaling for fremtidig økonomisk velstand.”

“Denne etterlengtede innsatsen for å vaksinere barn mot malaria vil virkelig redde liv,” sa Hjelpeforeningens generalpresident Camille N. Johnson. “Det er en vakker måte vi kan bidra til å gi lindring på, slik Frelseren ville ha gjort.”

Humanitærinnsats fra Jesu Kristi Kirke

Gjennom sin humanitære innsats, gir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige lindring fra lidelse, fremmer selvhjulpenhet og gir anledninger til tjeneste. Kirken følger Jesu Kristi formaning om å fø de sultne, gi drikke til de tørste, ta inn den fremmede, kle den nakne og besøke de syke og lidende.

Kirkens humanitære arbeid er muliggjort ved de generøse bidragene og frivilligheten til siste dagers hellige og venner av trossamfunnet. Mer enn 6 millioner arbeidstimer gis hvert år av frivillige til støtte for velferdsinitiativer.

Kirken er sponsor for hjelpe- og utviklingsprosjekter i mer enn 190 land og territorier, og gir hjelp uten hensyn til rase, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet. Bistand er basert på de grunnleggende prinsippene personlig ansvar, samfunnsstøtte, selvhjulpenhet og bærekraft.

Prosjektet med malariavaksinering finansieres delvis av LDS Charities Australia.

Om GAVI-stiftelsen

GAVI er en internasjonal organisasjon som er opprettet for å forbedre tilgangen til nye og underbrukte vaksiner for barn som bor i verdens fattigste land. GAVI har bidratt til å vaksinere nesten 1 milliard barn siden 2000, noe som har forhindret mer enn 16 millioner fremtidige dødsfall.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.