Environment1.jpg
Pressemelding

Innholdet i de siste-dagers-helliges Skrifter er kanskje grønnere enn du tror

Verdens miljødag: Det hellige bøker sier om å ta vare på jorden

 

5. juni markerer verdens miljødag. Ideelle organisasjoner, aktivister og politiske ledere snakker ut om forurensning, tap av biologisk mangfold og klimaendring. Selv om bekymringer for miljøet sjeldent blir uttrykkelig formulert fra talerstolen på Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges møter, er Kirkens kanoniske skrifter fylt med økologisk visdom.

“Som siste dagers hellige har vi en tendens til å ha fokus på vår forvaltning av familien og Kirken,” sa eldste Steven E. Snow i De sytti sist oktober på et symposium om forvaltning av miljøet.[i] Selv om dette er vel og bra, er de trofaste også ansvarlig for “landet omkring oss, til og med selve jorden,” la han til.

Bibelen med sine beretninger om skapelsen og lignelsene Jesus Kristus fortalte om frø, hvete, sauer og trær skaper sterke bilder og vekker ærbødighet for naturen.

Utenfor Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er det ikke mange som kjenner til hva Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle kan bidra med når det gjelder miljøetikk. I tillegg til Bibelen, er disse bøkene med hellig skrift ansett av Kirken som Guds ord.

Materien er betydningsfull

Kristne tenkere har tradisjonelt sett på det guddommelige som noe som er helt utenfor den fysiske verden. Det blir argumentert at fordi materien er forgjengelig, er den også mindreverdig og av liten verdi sammenlignet med det åndelige. Andre kritiserer at dette tankemønsteret ikke akkurat fremmer god forvaltning av naturen og miljøet. Siste-dagers-helliges Skrifter forsoner denne tilsynelatende motsetningen mellom ånd og materie.

“Det finnes ikke noe slikt som immaterielt stoff. All ånd er materie, men den er finere og renere og kan bare skjelnes med renere øyne,”[ii] står det i Lære og pakter. Mormons bok lærer oss at skapelsen og skaperen er sterkt forbundet, der sistnevnte blir omtalt som “Naturens Gud.”[iii]

I Jesus Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges læresetninger og praksis, blir aldri naturen gjenstand for tilbedelse. Vi kan likevel “ikke ignorere det guddommelige i skapelsen,”[iv] sa Russell M. Nelson frimodig, som ble Kirkens president 14. januar 2018. “Vi skulle ta vare på jorden, være kloke forvaltere av den og bevare den for fremtidige generasjoner.”

Bærekraftig forbruk

I dag forventer mange forbrukere å finne den frukten og de grønnsakene de vil ha på hyllene i sine lokale supermarkeder året rundt. Som regel reiser maten mange kilometer for å komme frem til steder der den ikke kan høstes inn lokalt på den tiden. Lære og pakter råder oss til å spise “enhver plante i sin årstid og enhver frukt i sin årstid.”[v] Selv om det ikke er en streng religiøs lov for siste-dagers-hellige, reduserer en lokal diett basert på årstiden sløsing av drivstoff og forebygger forurensning betydelig.

“Alt som kommer av jorden i sin egen årstid,”[vi] slik en annen del av boken sier, er gitt “til mat og klær, til smak og lukt, til å styrke legemet og opplive sjelen.”[vii] De er til “for å brukes med måte, [uten å fråtse] og heller ikke ved [rovdrift].”[viii]

Slik det står i siste-dagers-hellige Skrifter, Gud “holder enhver ansvarlig som en forvalter over jordiske velsignelser.”[ix] Mormons bok lovpriser “de utmerkede egenskaper de mange planter og røtter hadde som Gud hadde beredt for å fjerne årsaken til sykdommer.”[x] Ikke desto mindre er all bruk av den overflod han har skapt uten å dele med “de fattige og trengende”[xi] til fordømmelse.

Levende sjeler

Den kostelige perle inneholder to skapelsesberetninger. Den første beskriver at Gud skapte mennesket som en “levende sjel.”[xii] Det samme gjelder imidlertid også for planter[xiii] og dyr[xiv] – de blir også “levende sjeler”. Eldste Marlin K. Jensen, en emeritus generalautoritet, konkluderte med: “Mennesker som har forhold til dyr i livet sitt, er som regel lykkeligere. For meg vil i hvert fall ikke himmelen være himmelen hvis ikke dyreriket er en del av Guds rike.”[xv]

Ifølge “Visdomsordet,” en helselov som står i Lære og pakter, skulle kjøtt “brukes sparsomt.”[xvi] Dette bekreftet Joseph Smiths inspirerte revisjon av 1 Mosebok: “Og visselig, blod skal ikke utgytes, kun til føde for å redde deres liv, og ethvert dyrs blod vil jeg kreve av deres hånd.”[xvii]

Stor forurensning

Mormons bok forutser “stor forurensning og urenhet på jordens overflate,”[xviii] og kobler sammen naturkatastrofer som “ild og uvær og røkskyer i fremmede land”[xix] med syndig adferd som røveri og løgn. Denne sammenhengen antyder at miljøkriser handler om mer enn forurensende gasser i atmosfæren. Den kan indikere en dypere, åndelig krise.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hevder hverken å være bedre kristne i hverdagen eller mer hengivne forvaltere av jorden enn mennesker fra andre trossamfunn. De ser likevel på rådet gitt både i Bibelen og i Skriftene fra gjenopprettelsen om å ta vare på naturen som inspirerende og oppmuntrende.

 

[i] Eldste Steven E. Snow, The Moral Imperative of Environmental Stewardship, 10. oktober 2018.

[ii] Lære og pakter 131:7–8

[iii] 1 Nephi 19.12

[iv] President Russell M. Nelson, Skapelsen, april 2000.

[v] Lære og pakter 89:11

[vi] Lære og pakter 59:18

[vii] Lære og pakter 59:19

[viii] Lære og pakter 59:20

[ix] Lære og pakter 104:13

[x] Alma 46:40

[xi] Lære og pakter 104:18

[xii] Moses 3:7

[xiii] Moses 3:9

[xiv] Moses 3:19

[xv] Eldste Marvin K. Jensen, Living after the Manner of Happiness, desember 2002

[xvi] Lære og pakter 89:12

[xvii] Joseph Smiths oversettelse, 1 Mosebok 9.11

[xviii] Mormon 8:31

[xix] Mormon 8:29

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.