Pressemelding

I en tale ved Oxford, sa eldste Oaks at regjeringer skulle sikre religionsfrihet 

Apostel deltar også på et møte om religionsfrihet i UK House of Lords

I en tale ved Oxford, sa eldste Oaks at regjeringer skulle sikre religionsfrihet

Apostel deltar også på et møte om religionsfrihet i UK House of Lords

Dateline: Oxford, Storbritannia

“Ingen kan ignorere den globale betydning som religion spiller innen politikk, konfliktløsing, økonomisk utvikling, humanitærhjelp og mer,” sa eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum  i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, på en forelesning torsdag 9. juni 2016, ved St. Johns College på University of Oxford.

Mormonapostelen talte til en gruppe fokusert på religionsfrihet som var sammenstilt av  the University of Oxford’s Rothermere American Institute’s Seminar in Constitutional Thought, Law Faculty Programme in Constitutional Government, Religion and International Relations Programme (Regents Park College), og Oxford Journal of Law and Religion.

“En regjering skulle sikre religionsfrihet for sine borgere,” hevdet eldste Oaks, tidligere dommer ved Utah høyesterett og jussprofessor ved universitetet i Chicago som har skrevet og talt om religionsfrihet i mer enn 50 år.

Eldste Oaks sa at fremtredende stemmer utfordrer beskyttelse for religionsfrihet som er nedfelt i artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948. “Andre stemmer prøver å begrense religion og troende, ved å avgrense religionsfrihet til undervisning i kirker, synagoger og moskeer, mens fri religionsutøvelse nektes i offentlige fora.”

På onsdag 8. juni - dagen før han talte ved Oxford - deltok også eldste Oaks på All-Party Parliamentary Group (APPG) for International Freedom of Religion or Belief, et møte i House of Lords ved Storbritannias parlament i London. Gruppen er til for å styrke religionsfrihet internasjonalt som en menneskerett, blant parlamentarikere, media, regeringer og publikum. 

“Mens retten til religionsfrihet eller tro er avgjørende for et sivilisert samfunn, er det viktig å oppmuntre våre regjeringer til å skyve det til topps på sine agendaer,” sa baronesse Elizabeth Berridge, et medlem at Storbritannias House of Lords og en leder i the APPG for International Freedom of Religion or Belief. “Som en av de største gruppene for alle parlamentariske partier i Storbritannia, er vi takknemlige for den vedvarende støtten vi får fra 24 interessentorganisasjoner, inklusive engasjert støtte fra Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige. Slik støtte er uvurderlig for parlamentarisk arbeid rundt denne grunnleggende menneskerett.”

Andre deltakere på APPG-møtet innbefattet medlemmer av Houses of Parliament; Robert P. George (universitetet ved Princeton ), styreleder, U.S. Commission on International Religious Freedom; og professor Cole Durham (Brigham Young University, International Center for Law and Religion Studies). Baronesse Berridge og Robert P. George talte også ved samlingen ved Oxford.

Ved Oxford sa Robert P. George, “Det er ikke bare regjeringer som har ansvar for å være sterke forkjempere for religionsfrihet. Trosamfunn har også et stort ansvar. Det er avgjørende at religiøse samfunn strekker seg ut, uavhengig av teologiske eller kulturelle forskjeller, til likesinnede folk på den andre siden av den religiøse kløften. 

Funn fra Pew Research Center viser at 84 prosent av verdens befolkning identifiserer seg med en eller annen religion. Men 87 prosent av verdens innbyggere lever i land med stor eller meget stor grad av begrensning i religionsfrihet, i henhold til Pew.

“Det å forstå religion og dens relasjon til globale bekymringer og regjeringer er vesentlig for å kunne søke å forbedre verden som vi lever i,” sa eldste Oaks ved Oxford på torsdag.

Eldste Oaks fortsatte, “Selv om religionsfrihet er ukjent i mesteparten av verden og truet av sekularisme og ekstremisme i resten, taler jeg for idealet hvori den frihet som religionsfrihet søker å beskytte er gudgitt og iboende, men blir iverksatt gjennom gjensidig komplementære forhold med regjeringer som søker velvære for alle sine borgere.”

“Mange av de viktigste moralske fremskrittene i vestlige samfunn har vært motivert av religiøse prinsipper og drevet til offisiell godkjennelse ved forkynnelse fra talerstolen.” sa eldste Oaks.

Eldste Oaks sa at mesteparten av veldedig arbeid i USA, “stammer fra og sponses i hovedsak av religiøse organisasjoner og religiøse interesser.” Han la til at vestlige samfunn ikke holdes sammen av lovers etterlevelse, men av dem som frivillig adlyder lover på grunn av sin religiøse oppfatning.

“Jeg fastholder at religiøse læresetninger og de religiøst motiverte handliger til troende er nødvendige for et fritt og fremgangsrikt samfunn, og fortsetter å fortjene spesiell juridisk beskyttelse,” forklarte han.

Eldste Oaks sa at det finnes komplementære ansvar mellom regjeringer og religioner og at “regjeringer tydeligvis har rett til å forvente lovlydighet og respekt for kultur” og at intet land trenger tilby asyl for organisasjoner som fremmer terrorisme.

Han sa at de komplementære funksjonene religion og regjering blir alvorlig prøvet i Europa i dag.

“Den store tilstrømmingen av flyktninger fra hovedsakelig muslimske religioner og kulturer til land med andre kulturer og religioner, lager tydeligvis alvorlige politiske, kulturelle, sosiale, økonomiske og religiøse utfordringer,” sa eldste Oaks. Men han brukte et eksempel fra sin egen tro, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, for å vise hvordan religion og religiøse organisasjoner kan hjelpe både på kort og lang sikt.

Mormoner har gitt bistand til flyktninger i Europa og til andre humanitære prosjekter rundt om verden, uten hensyn til religiøs tilhørighet. I 2015 bidro Kirken ved 177 nødssituasjoner i 56 land. I tillegg er det hundrevis av prosjekter som rent vann, vaksinering og synshjelp som har hjulpet mer enn en milion mennesker over hele verden.

Andre eksempler inkluderer et partnerskap mellom LDS Charities, Kirkens humanitærhjelp, og britiske AMAR-stiftelsen om å bygge primærhelsesentre for yezidi-minoriteten i Nord-Irak som ble angrepet av IS og et fem-års bistandsprosjekt i Sydøst Asia etter jordskjelvet og tsunamien som drepte tusenvis av mennesker i 14 land i 2004.

“Omtanke for de fattige og trengende er ikke valgfritt eller tilfeldig i vår Kirke,” sa eldste Oaks.

Han avsluttet sin forelesning ved å drøfte flere fordeler som Kirken har, som hjelper med å forsterke dens medvirkning, inkludert erfarne frivillige, økonomiske bidrag gitt av medlemmer og en verdensomspennende grasrotorganisasjon som kan mobiliseres umiddelbart. I mars 2016, inviterte Kirkens ledere kvinner i alle aldre om å hjelpe flyktninger i sine lokalsamfunn.

Eldste Oaks er hovedtaler ved J. Reuben Clark Law Society UK og Ireland Chapter Inaugural Annual Conference som avholdes i Chorley, Lancashire fredag 10. juni.

Se video og hør talen på den engelske siden her.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.