Multi-religious-meeting-with-Tyrolean-Governor-Platter_nor.jpg
Pressemelding

Hvordan samarbeider verdens religiøse ledere?

Det er nesten 180 år siden Joseph Smith skisserte et ideal for toleranse som i ettertid fortoner seg som svært moderne. “Jeg er frimodig nok til å si for himmelen at jeg er like rede til å dø for å forsvare de rettigheter en presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvilket som helst trossamfunn har.”  

Som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges første president fremhevet Joseph Smith prinsippet religionsfrihet og toleranse da han skrev: “Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker.” (Trosartiklene 1:11).

I november 2019 møttes Hans eksellense dr. Mohammad Abdulkarim Al-Issa, generalsekretær i Muslim World League og president for International Organization for Muslim Scholars og Det første presidentskap i Salt Lake City i Utah i USA. https://www.thechurchnews.com/leaders-and-ministry/2019-11-06/prominent-muslim-leader-meets-with-first-presidency-to-build-interfaith-friendship-166186

Medlemmer av Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige møtte hans eksellense dr. Mohammad Al-Issa, generalsekretær i Muslim World League, den 5. nov. 2019. Kilde: Intellectual Reserve, Inc.

“Det jeg har fått se her, er et stort eksempel på hva barmhjertighet og kjærlighet til menneskeheten virkelig betyr,” sa dr. Al-Issa etter besøket på Welfare Square, ifølge et presseoppslag fra Newsroom. “Vi må følge denne humanitære (tilnærmingen) nøyaktig, over hele verden. Videre må hele verden bli eksponert for og lære av denne innsatsen og disse prosjektene.”

 “Vi kan overbringe budskapet til den islamske verden og fortelle dem at finnes mennesker i enkelte deler av verden som (dedikerer) sitt liv spesielt til tjeneste for sine brødre og søstre og menneskeheten. Jeg ønsker å gratulere dere. Jeg er virkelig overrasket over å se nivået på arbeidet dere tilbyr her. Dere er til inspirasjon for andre.”

Tidligere i 2019 møtte president Russell M. Nelson pave Francis inne i Vatikanet i Roma; det første møte mellom en siste dagers hellig president og en pave. Dette besøket fant sted dagen før president Nelson innviet det første tempelet i Roma for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. President M. Russell Ballard i De tolv De tolv apostlers quorum var sammen med president Nelson. https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/president-nelson-meets-with-pope-francis-at-the-vatican?lang=eng

Etter møtet som varte i 33 minutter, møtte president Nelson og president Ballard med mediafolk. “Vi fikk en svært hjertelig og uforglemmelig opplevelse. Hans hellighet, han var svært elskverdig og varm og imøtekommende,” sa president Nelson. Han fortsatte: “Hvilken herlig, vidunderlig mann han er, og hvor heldig er ikke det katolske folk som får ha slik en barmhjertig, omtenksom, kjærlig og dyktig leder.

Tverreligiøst møte med Tyrols guvernør Platter © 2019 av Intellectual Reserve, Inc. Med enerett.

Biskop Gerhard Egger fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fremhevet som talsmann for det tverreligiøse forum i Innsbruck de vellykkede aktivitetene som samlet forskjellige religioner dette året (2019). En tverreligiøs reise til Roma i tilknytning til dette, markeringen av Long Night of the Churches (Kirkenes lange natt) som Long Night of Religions (Religionenes lange natt) og det flerreligiøse bidraget som en del av 350-årsjubileet til Universitetet i Innsbruck. Personlig ser han et behov for at det offentliges undervisningsmandat henter seg inn når det gjelder religiøse samfunns representasjon og deres mulighet til å dele sine verdier for å stabilisere samfunnet.  https://www.presse-mormonen.at/artikel/multireligi%C3%B6ses-treffen-mit-tiroler-landeshauptmann-platter

“Ved å tjene sammen med personer av en annen tro,” sa Betsy VanDenBerghe i sin artikkel Bli bedre hellige ved å involvere seg i felleskirkelig arbeid, “har jeg innsett at oppfordringen fra Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum er sann: ‘Respektfull og oppriktig felleskirkelig tjeneste styrker ikke bare vårt samfunn, men gjør også at vi samlet og individuelt får større kjærlighet til Gud og hans barn … jeg vet også at vi siste dagers hellige tar Jesu påbud alvorlig om å elske vår neste, kle den nakne, mette den sultne og besøke den som er i fengsel (se Matteus 25:34–36) uten å forvente at mottakeren eller dem vi tjener sammen med, vil omvende seg til Kirken. Oppriktig og respektfullt felleskirkelig engasjement krever aldri at noen gruppe, inkludert vår, skal fornekte sin tro. I stedet oppfordrer den deltakere til “ikke å stride mot noen kirke” (L&p 18:20) og “iklé seg kjærlighetens bånd” (L&p 88:125).’”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.