Festinord-Formal-Dance.jpg
Pressemelding

Hvordan millenniumsgenerasjonen i Europa engasjerer seg i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Tilstedeværelse på kristne gudstjenester minker i Europa, spesielt blant yngre generasjoner. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjelper unge voksne å få kontakt med hverandre og med sin tro, for å bekjempe dette.

I 1910 hørte to tredjedeler av verdens kristne hjemme i Europa, mens hundre år senere, i 2010, er dette redusert til kun 25 prosent, ifølge en undersøkelse om verdens kristne av Pew Research. Generelt sett går ikke Europas yngre generasjoner i kirken like ofte som sine foreldre. Undersøkelsen European Social Survey fant ut at i over halvparten av landene som var med i undersøkelsen, hevder flertallet av unge voksne at de ikke har noen religion.

I USA  fant Pew Research’s religious landscape survey [undersøkelse om det religiøse landskapet] ut at religiøs forpliktelse blant millenniumsgenerasjonen er høyest blant unge voksne siste dagers hellige. Dette leder til spørsmålet: Hva er det Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gjør annerledes?

En av måtene Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige lykkes best med å involvere unge voksne på, er gjennom konferanser i hele Europa. Konferansene styrker deres opplæring i evangeliet og tilbyr sosiale anledninger for å møte andre medlemmer av Kirken.

Mellom juni og september 2019 ble mer enn et dusin konferanser avholdt på forskjellige steder i Europa. Noen av konferansene med flest deltagere var i Storbritannia, i Frankrike og i Sverige.

Den første og eldste unge voksne-konferanse i Europa er Festinord, som de nordiske landene rullerer på og oversettes til “party in the north”. Den første Festinord ble avholdt i Stockholm i Sverige i 1966 med deltagere fra 14 år og oppover. Nå må konferansens deltagere være mellom 18 og 30 år. I år møttes omtrent 650 unge voksne i Malmö i Sverige.

Håkan Palm, som var deltager på den første Festinord i 1966, sier at konferansen har blitt “en internasjonal merkevare og ungdom fra hele verden deltar,” fordi “Festinord har en kvalitet som tiltrekker unge voksne. Festinord har stort potensiale – det er mindre ‘gjør dette’ og mer ‘velkommen – ha det hyggelig’.”

Siden 1966 har unge voksne-konferanser spredt seg over hele verden. I 2017 samlet unge voksne seg i Libanon til den første konferansen i Midtøsten. Hovedårsaken til at konferansene er vellykkede, er fordi de bringer unge voksne sammen på både sosiale og åndelige måter.

En sosial sammenkomst

Konferanser gir millenniumsgenerasjonen anledning til å omgås andre på deres egen alder som har samme verdier. For millenniumsgenerasjonen er det avgjørende viktig å finne bekjentskaper, de blir også kalt “den mest ensomme generasjonen”, basert på en studie av YouGov som fant ut at én av fem i millenniumsgenerasjonen sier at de ikke har noen venner.

Sosiale medier og Internett kan klandres for dette , ifølge Festinord-deltager Joakim D. R. Andersen fra København i Danmark. “Vi lever i en tid da det ikke er så lett å møte nye mennesker i virkeligheten. Mye av vår sosiale omgang er overtatt av Internett og telefontjenester. Jeg tror at konferansene tilbyr en ramme for å møte nye mennesker på en måte som i en periode har vært på tilbakegang.”

Jennifer Liv Christophersen fra København i Danmark har deltatt på åtte Festinord-konferanser. Hun forteller at det ikke alltid er lett å være ung voksen i en Kirke som legger stor vekt på familielivet. “For mennesker som hører til små grener eller som har få unge voksne, er det tøft å være i en forsamling full av familier, hvor de fleste menneskene er på et annet stadium i livet.” Hun sier konferansene gir unge voksne anledning til å møtes og støtte hverandre.

Prabhakaran (Prabhu) Santhanam, som ble medlem av Kirken i 2017, og som siden har flyttet til Zürich, forteller at konferansen i Sveits ga ham en følelse av tilhørighet. “Som en konvertitt, er ingen i min familie medlem, heller ikke de fleste av mine venner. På konferansen følte jeg at jeg ikke bare fikk venner, men brødre og søstre. Den uken bodde jeg hos en familie med samme tro og verdier som jeg har. Jeg fikk en følelse av tilhørighet og anerkjennelse.”

Som et resultat av sosialt samvær møter mange unge voksne “den ene” på konferanser. Emeritus generalautoritet eldste Bruce C. Hafen talte på en konferanse i Sveits i juli i 2019 og forteller: “Når vi møter ledere i Kirken i Europa og spør dem ‘hvor møtte du din ektefelle’, hører vi om og om igjen at de traff hverandre på Festinord eller en annen konferanse.”

På konferanser har unge voksne det moro – og de gjør alt i edru tilstand. Deltagere følger regler for god oppførsel som omfatter rent språk, avholdenhet fra narkotika eller alkohol og å holde kyskhetsloven.

En åndelig vitamininnspørytning

Et annet formål med konferansene, foruten å komme sammen, er å styrke millenniumsgenerasjonens tro. Kirkens ledere og talere tilbyr workshops og andakter med åndelig veiledning.

“Jeg føler at temakvelder, workshops og klasser er en flott måte å få en dypere forståelse av evangeliet på og til å styrke mitt vitnesbyrd,” forteller Wili Wrangell fra Helsinki i Finland.

Christophersen sammenligner unge voksne-konferansene med åndelige vaksiner mot tvil, frykt og ensomhet. “Jeg betrakter det som en vitamininnsprøytning. Du deltar på sommeren, får en vitamininnsprøytning slik at din ånd klarer seg frem til neste arrangement. Så drar du hjem og din ånd blir mindre motstandsdyktig, så du må komme tilbake for å få en ny vitamininnsprøytning.” 

Workshops med spørsmål og svar hjelper også unge voksne med å løse problemer. “Når jeg drøfter spørsmålene med andre unge voksne, føler jeg meg et skritt nærmere svarene,” sier Santhanan.

“Planleggingen av konferansene tar omtrent et år,” forteller Bjarne Windhausen og Daniela Geiser, de unge voksne som planla årets konferanse i Sveits. De fleste beslutningene avgjøres av de unge voksne selv. “To senior-ektepar hjalp til og vi tok alle viktige beslutninger i fellesskap. Men til syvende og sist hadde vi det siste ordet, fordi vi er unge voksne og kjenner publikum best,” sier Geiser.

For dem er planleggingen verdt det, når de ser unge voksne få kontakt med hverandre og med evangeliet. Andersen oppsummerer sin erfaring med en setning: “Gode venner, positiv innstilling, fine stunder (men ikke mye søvn).”

Neste års konferanser er allerede under forberedelse og forventes å ha like bra eller bedre deltagelse. Wrangell sier, “Jeg gleder meg allerede til flere konferanser!”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.