Emne

Hofmanns forfalskninger

Mark W. Hofmann var en forhandler av sjeldne dokumenter og en dyktig forfalsker som utnyttet offentlig interesse for siste dagers hellig og amerikansk historie ved å selge autentiske, endrede og forfalskede historiske dokumenter tidlig på 1980-tallet. I 1985, tilsynelatende bekymret for at bedrageriet hans kunne bli oppdaget, brukte Hofmann hjemmelagde bomber for å myrde to personer, herunder en av hans kunder.

Mange av Hofmanns forfalskninger fokuserte på siste dagers hellig historie. Hofmann var et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som hadde sluttet å tro på Gud. I midten av 20-årene hadde han blitt interessert i historiske verk som omhandlet Kirkens historie, og var kjent med dokumenter som ble nevnt i historiske beretninger, men som aldri hadde blitt funnet, for eksempel de kopierte skrifttegnene i Mormons bok som Martin Harris hadde tatt med til den klassisk lærde Charles Anthon.1 I 1980 hevdet Hofmann å ha funnet en kopi av denne transkripsjonen sammenbrettet og plassert mellom sidene i et eksemplar av King James-bibel fra 1600-tallet. Akademikere som evaluerte dokumentet, mente det var autentisk, basert på at håndskriften stemte med andre bekreftede eksempler på Joseph Smiths skrift og med Anthons beskrivelser av tegnene. Aksept av denne forfalskningen startet Hofmanns karriere som forhandler av sjeldne bøker og manuskripter.

En rekke teknikker hjalp Hofmann å overbevise forskere om at hans forfalskninger var ekte. Han valgte prosjekter nøye for å finne dokumenter som sannsynligvis en gang hadde eksistert, og han studerte omhyggelig deres bakgrunn. Han stjal papir fra spesielle tidsepoker og annet materiell fra arkiver, laget sitt eget blekk og fremstilte kunstig aldring, og gjenskapte omhyggelig poststempler for at hans forfalskninger skulle bestå granskingen fra dem som foretok dokumentautentisering. Han studerte særegenhetene i forfatternes håndskrift, og kunne reprodusere disse med oppsiktsvekkende nøyaktighet. Hans historiske forskning og litterære evner gjorde det mulig for ham å utarbeide dokumenter som gjenspeilte forventede mønstre av stil, tone og innhold. Han skapte troverdige historier om dokumenters opprinnelse og eierskap, og plantet noen ganger en mindre forfalskning på forhånd for å gi troverdighet til en etterfølgende forfalskning med høyere profil. Han skaffet seg autentiske sjeldne dokumenter ved å godta dem som betaling i handel, og deretter markedsførte han både det autentiske og det forfalskede materiellet. Noen ganger gjorde han små endringer i autentiske dokumenter eller materiell, som ville øke deres verdi. En rekke lærde fra forskjellige felt godkjente Hofmanns forfalskninger uten å være klar over det.

Hofmanns forfalskninger omfattet dokumenter fra tidlige amerikanske politiske og litterære personer, alt fra dagligdagse dokumenter med forfalskede underskrifter til korte litterære verker. Hofmann forfalsket flere dokumenter knyttet til Kirken, blant annet brev av Joseph Smith, Lucy Mack Smith og David Whitmer, blant mange andre. Han produserte flere forfalskninger som fokuserte på provoserende aspekter av Kirkens historie, i håp om å vekke strid. Han forfalsket en velsignelse som Joseph Smith angivelig ga sin sønn Joseph Smith III som utpekte ham som sin fars etterfølger. Han forfalsket også et brev fra Martin Harris i 1830 (kjent som “salamanderbrevet”), som beskrev at Joseph Smith var involvert i folkemagi.2 Hofmann bedro ikke bare Kirkens ledere og historikere med sine falsknerier, men også sin familie og sine venner, arkivarer, bibliotekarer og andre eksperter. Kirken anskaffet seg flere dokumenter fra ham, og hans forfalskninger ble gjenstand for både vitenskapelige undersøkelse og offentlig drøfting.

I 1985 begynte Hofmann å forhandle om salg av et forfalsket dokument for 1,5 millioner dollar til Library of Congress. På det tidspunktet overgikk Hofmanns utgifter til reise, luksus, sjeldne bøker og forfalskningsmateriell, hans betydelige inntekt. Andre kunder begynte å be om artikler Hofmann hadde tatt imot betaling for, men ennå ikke produsert. I frykt for å bli oppdaget, plasserte Hofmann en pakke med en hjemmelaget bombe som drepte samleren Steven F. Christensen. Hofmann hadde lovet Christensen en samling dokumenter fra den misfornøyde tidlige apostelen William McLellin, men klarte ikke å produsere dem. For å lede etterforskernes oppmerksomhet bort fra seg selv og mot Christensens andre forretningsaktiviteter, plasserte Hofmann en ny bombe i hjemmet til J. Gary Sheets, Christensens forretningskollega. Denne bomben drepte Sheets ’ hustru Kathy. Dagen etter, i nærheten av Temple Square, eksploderte en tredje bombe i Hofmanns bil før han klarte å plassere den hos et uidentifisert offer. Denne eksplosjonen ledet raskt politiet til fellende bevis som knyttet Hofmann til bombingene. Rettsmedisinske eksperter undersøkte Hofmanns forfalskninger og fant bevis for at han hadde kunstig aldret blekket. Han tilsto til slutt mordene og forfalskningene, og fikk en dom på fem år til livsvarig fengsel, og dommeren anbefalte at han aldri skulle bli løslatt.

De største tragedier knyttet til Hofmanns forfalskninger er dødsfallet til Kathy Sheets og Steven Christensen. Forfalskningene ga også utfordringer til samlere av manuskripter og boksamlere, forhandlere, historikere og arkivarer. Mens politiets etterforskning knyttet Hofmann til en rekke forfalskninger, gjorde hans forretningsnettverk det vanskelig å spore omfanget av og hvor arbeidet hans befant seg. Tolv år etter bombeangrepene ble for eksempel et dokument som eksperter trodde var et ekte Emily Dickinson-dikt, knyttet til Hofmann. Falske antagelser inspirert av Hofmanns dokumenter eller sitater som til slutt leder tilbake til hans fabrikkerte bevis, forvrenger fortsatt noen skildringer av siste dagers hellig historie.

Siden 1980-tallet har Kirken utgitt mye om dens tidlige historie, og bidratt til å fremme en større forståelse av noen av de ukjente historiske hendelsene som Hofmann utnyttet i sine forfalskninger for å kaste et negativt lys over Kirken. Kirkens historikere og arkivarer har også utøvd økt årvåkenhet for å bekrefte påstander om dokumenters herkomst og historiske sammenheng med andre bevis. Utgivelsen og digitaliseringen av Joseph Smith’s Papers og mange andre viktige dokumentsamlinger har bidratt til å utvide grunnlaget for evalueringen av nye oppdagelser.

Kirkens ressurser

Dallin H. Oaks, “Recent Events Involving Church History and Forged Documents”, Ensign, okt. 1987, 63.

Church Releases Statement on Mark Hofmann Interviews”, Ensign, okt. 1987, 78–79.

Document Dealer Confesses”, Ensign, apr. 1987, 77.

Fraudulent Documents from Forger Mark Hofmann Noted”, Ensign, oktober 1987, 79.

Bibliografi

Richard E. Turley Jr., Victims: The LDS Church and the Mark Hofmann Case (Urbana: University of Illinois, 1992).

Sheri Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley (Salt Lake City: Deseret Book, 1996), 425–32.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.