Emne

Hjemmelærer

En hjemmelærer er en mann som har fått i oppgave å våke over og hjelpe andre medlemmer i sin siste-dagers-hellige menighet eller gren. To hjemmelærere er tildelt hver person eller familie i forsamlingen, og disse to prestedømsbærerne besøker sine tildelte enkeltpersoner og familier hver måned for å hjelpe og støtte dem i deres anstrengelser for å etterleve de prinsipper Jesus Kristus forkynte.

I løpet av dette regelmessige besøket gis et budskap for åndelig opplæring som er tilpasset enkeltpersonen eller familiens behov og interesser. Hjemmelærere påser også at medlemmenes timelige behov blir ivaretatt.

“Hjemmeundervisning er ikke bare enda et program. Det er prestedømmets måte å våke over de hellige og utføre Kirkens misjon på. Hjemmeundervisning er ikke bare en oppgave. Det er et hellig kall,” sa Kirkens tidligere president Ezra Taft Benson .

Hjemmeundervisning kompletteres av programmet besøkende lærerinner når det gjelder å ivareta de siste-dagers-helliges behov. Besøkende lærerinner er to kvinner som har i oppgave å besøke en enkelt kvinne i sin forsamling. 


 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.